Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Striden om etterbruken av Fornebu hardner til

Flere fagmiljøer er sterkt skeptiske til planene om et privat kunnskapssenter for informasjonsteknologi på Fornebu. Nå starter også drakampen i Stortinget. (...) Rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU frykter at de private vil ta den billige delen av undervisningen og forskningen, mens man ved NTNU blir sittende igjen med det tunge og det som koster mye. Trondheim har fortsatt den dominerende tekniske høyskolen i Oslo. Men den er ikke den eneste. I dag utdannes det sivilingeniører også ni andre steder i landet. Spjøtvoll sier det allerede er for mange læresteder. Han mener det blir mindre tyngde på miljøene når ressursene spres, noe som vil svekke kvaliteten på utdanning og forskning. Også fra Universitetet i Oslo kommer nå advarsler mot utbyggingen på Fornebu. En felles holdning og en nasjonal strategi er viktig, mener ledelsen på Blindern. Prorektor Knut Fægri ved UiO forteller at det allerede i dag er mangel på kvalifiserte personer til undervisningen, og da blir det slett ikke bedre når det private næringslivet søker lærekrefter som er kvalifisert på best mulig måte. Fægri har ingen tro på at vi klarer det løftet som er nødvendig innen norsk IT-industri, dersom miljøene blir spredt over hele landet. Om det skal bli noe av et kunnskapssenter på Fornebu, er det Stortinget og regjeringen som må avgjøre.

Dagsrevyen NRK 12.11.97

Savnet blomst funnet på Adamstuen

Fagmiljøet trodde at det var slutt på løvhaler i Norge, men nå er den sjeldne planten funnet midt i tykkeste Oslo. Det er en gammel type av arten som nå er dukket opp igjen. Sist gang den ble funnet i Norge, var i 1969, ifølge Lids flora. Nesten 30 år etter fant Jan Wesenberg, leder i Norsk Botanisk Forening, løvehaler på Adamstuen. For en måned siden kom han over minst 14 eksemplarer av den sjeldne planten på fortauet ved foten av en mange meter høy mur i Sofies gate. Funnet er nå meldt til Botanisk Museum. Wesenberg antar at frø har ligget i grunnen og plutselig begynt å spire. Men han utelukker ikke at bestanden har stått på stedet i lengre tid.

Aftenposten Aften 14.11.97

Selger smarte ideer

Forskere som ønsker å gjøre butikk på sine forskningsresultater, må få velge selv om de vil gjøre det på egen hånd eller få hjelp av universitetet. I det siste tilfellet må de akseptere å dele de økonomiske rettighetene med universitetet. Det mener Jorun Pedersen i Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Oslo og fungerende nestleder i stiftelsen UNIFOB ved Universitetet i Bergen, Inger Gjesdal. De to har på hvert sitt universitet arbeidet med kommersialisering av forskningsresultater i flere år. De er også engasjert i FORNY-programmet (Forskningsbasert nyskapning). Programmet skal stimulere forskere til å benytte forskningsresultater til å etablere en eller selge lisensrettigheter. I en evaluering av programmet blir det understreket at universitetene generelt, og Universitetet i Oslo spesielt, ikke får noen del av inntektene fra ideene som lykkes, og derfor heller ikke har noe incentiv til å inspirere forskere til å hente fram ideer. Lovverket sier nemlig at vitenskapelig ansatt personell på universitetene har alle rettigheter til sine ideer. Evalueringsrapporten går ikke inn for å endre lovverket, men foreslår at Forskningsrådet skal kontraktfeste at resultatene fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal tilhøre universitetet. - Vi tror det fortsatt må være en frivillighet i dette. Det finnes forskere som både har kunnskap og økonomi til å kommersialisere sine ideer på egen hånd. Det må de få lov til. Andre, som trenger assistanse, kan gå inn i forhandlinger med universitetet om en rimelig fordeling av et eventuelt økonomisk utbytte, sier Gjesdal. - Det forutsetter at universitetet har et apparat som kan assistere forskeren i kommersialiseringen, legger Pedersen til.

Dagens Næringsliv 17.11.97


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere