Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Juridisk dekanvalg

STILLER IGJEN: Frederik Zimmer stiller til gjenvalg som dekan.

2. desember er det dekanvalg ved Det juridiske fakultet. Nåværende dekan, Frederik Zimmer, stiller til gjenvalg. Foreløpig er det ikke kommet noen andre dekan-kandidater, men det er muligheter for å fremme forslag helt fram til valgmøtet 2. desember. Thor Falkanger er kandidat til prodekan-vervet, mens nåværende prodekan Knut Kaasen ikke stiller til gjenvalg.

Valget skal foregå indirekte, og det er allerede valgt et fakultetsstyre som igjen skal velge dekan og prodekan.

HMS til OPA

Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS) er nå lagt inn under Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) som en egen seksjon. Tidligere HMS-sjef Odd Bjørnstad sluttet 1. november, og Reidar Hovinbøle fungerer nå som sjef for seksjonen.

Fram til 1. juni 1998 skal HMS-funksjonen ved universitetet gjennomgåes, og fra 1. januar 1999 skal en ny utgave av universitetets HMS-arbeid settes ut i livet. Antakelig vil mye av fagkompetansen i HMS-arbeidet bli lagt ut til fagmiljøene, mens den sentrale HMS-avdelingen kommer til å konsentrere seg mer om å koordinere dette arbeidet. Internkontrollarbeidet vil også bli opprioritert som et linjeansvar.

Trøbbel på sentralbordet

Datasystemet på sentralbordet brøt sammen 10. november. Dette systemet inneholder opplysninger som navn, internnummer, arbeidssted m.m. om de ansatte og enhetene ved universitetet. Etter et par dager var systemet i gang igjen, men da hadde mange av opplysningene forsvunnet. Det har derfor vært et par frustrerende uker for betjeningen ved sentralbordet, som har hatt en følelse av å arbeide nærmest i blinde.

Nå er det sendt ut fakser til enhetene for å skaffe til veie mest mulig informasjon, og hittil har om lag 60 prosent av enhetene svart. Teknisk avdeling håper at alle enheter svarer i løpet av uken slik at i alle fall alle ansatte ligger riktig i systemet. Det vil likevel ta flere år før den uformelle informasjonstjenesten ved sentralbordet vil nå det samme servicenivået som før uhellet.

Teknisk avdeling anmoder alle om å ha litt tålmodighet med dem som betjener sentralbordet de nærmeste månedene.

"Hovedfagspremie" på 11 millioner

Universitetet i Oslo har fått tildelt 11 380 000 kroner som premie for alle hovedfagene som ble avlagt i 1996. UiO hadde nemlig 1138 hovedfagskandidater i fjor, og det er nesten like mange som alle de tre andre universitetene hadde til sammen. Departementet forutsetter at midlene kommer fagmiljøene til gode.

Web-nytt ønsker nyheter

På UiOs internett-hjemmeside finnes det en knapp som heter "siste nytt". Der er det meningen at man skal finne informasjon om hva som er lagt inn på universitetets nett den siste tiden. Alle som legger ut noe viktig på nettet, kan gi beskjed om dette til webmaster@uio.no, slik at det blir registrert på "siste-nytt"-siden.

Staten informerer for dårleg

Staten informerer for dårleg om rettar og pliktar. Det viser ei undersøking som Statens informasjonsteneste (SI) har stått bak. Difor gjer dette statlege organet framlegg om å påleggja statsforvaltinga å greia ut kva konsekvensar nye lover og føreskrifter får for informasjon. I dag har forvaltinga ei slik plikt når det gjeld administrative og økonomiske fylgjer. Folk får mykje informasjon om planlagde lov- og regelendringar. Men straks lova eller regelen er vedtatt, er det lite informasjon. Statens informasjonsteneste meiner at dette gjer det vanskeleg for folk å halda greia på kva lover og reglar som faktisk er vedtatt, og kva som berre er politiske framlegg eller planar.

Nytt hovedfag i klinisk ernæring

Fredag 28. november åpnes det nye hovedfagsstudiet i klinisk ernæring ved ernæringsinstituttene ved Det medisinske fakultet. for første gang her i landet får de ernæringsfysiologene som har med pasienter å gjøre, sin egen utdanning. Tilbudet blir blant de få i verdenssammenheng på hovedfagsnivå innen sitt felt.

Den offisielle åpningen av studiet foregår ved ernæringsinstituttene i Bygning for preklinisk medisin på Gaustad fra kl 13.00-15.00. Innledere blir prorektor Knut Fægri, dekan Jon Dale, professorene Kaare R. Norum og Tore Henriksen, klinisk ernæringsfysiolog Ingunn Bergstad, leder i Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer, Ingrid Løvold Mostad.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere