Om å lære av svenske universiteter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Det er mer fruktbart å diskutere administrasjonens funksjoner og ambisjonsnivå framfor å starte med et reduksjonstall, mener avdelingsleder Svein-Erik Grøndahl.

Göran Nilsson hadde i Uniforum fra 13.11.97 et innlegg under tittelen "Lära av Uppsala!".

Vi har mye å lære av sammenligninger med forholdene ved universitetene i våre naboland, ikke minst i Sverige. Derfor gjennomførte Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO og Samhällsvetenskapliga institutionen i Stockholm i 1994-95 en sammenlignende analyse av våre to fakulteter, kalt SODA-prosjektet. Interesserte kan få sluttrapporten fra prosjektet ved å henvende seg til meg.

I prosjektet ble de administrative støtteapparatene til forsknings- og utdanningsvirksomheten viet spesiell oppmerksomhet, og prosjektet ble slik sett vurdert som et interessant "forarbeid" til Effektiviseringsprosjektet her i Oslo. Som Göran Nilsson beskriver i sin artikkel viste også prosjektet en mye større administrasjon i Oslo enn i Stockholm, og i SODA reflekteres det over flere grunner til dette. I diskusjonen om hvor mye en relativt sett skal beskjære administrasjonen, er det etter min vurdering ønskelig å forholde seg til slike begrunnelser, dvs. funksjoner administrasjonen har her i Oslo som den ikke har i Stockholm (Sverige). La meg peke på to relevante resultater fra SODA-rapporten :

Mye sterkere detaljert regelstyring og mindre muligheter for skjønn i Norge enn i Sverige. Det "beslaglegger" mer administrasjon.

Det vitenskapelige personalet (i alle fall) i Stockholm utfører klart mer administrativt arbeid. Spesielt studieadministrasjonene ved SV-fakultetet i Oslo utfører mye arbeid som blir gjort av det vitenskapelige i Stockholm.

Det betyr ikke at dette forklarer alle forskjellene, eller at vi ikke skal være opptatt av å effektivisere virksomheten ytterligere til fordel for primærvirksomhetene. Mitt hovedpoeng er å peke på det fruktbare i en mer grundig diskusjon av administrasjonenes funksjoner og ambisjonsnivå på oppgaveutførelsene, framfor å starte med et reduksjonstall.

Svein-Erik Grøndahl
Avdelingsleder, SV-fakultetet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere