Studenter i jobb

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

- med drahjelp fra Manpower

Manpower, Studentsamskipnaden i Oslo, Universitetet i Oslo og Arbeidsforum samarbeider om å formidle arbeid til studenter. Manpower har i de siste halvannet årene intervjuet 300 studenter og loset dem videre. 160 av dem har fått oppdrag via Manpower.

AV MARGARETH B. BENTSEN

I 1996 tok administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Kjetil A. Flatin, initiativet til et samarbeid mellom SiO, Universitetet i Oslo og Manpower. Formålet var å bidra til å hjelpe de mange studentene som hadde problemer med å skaffe seg jobb etter avsluttede studier. Universitetet skulle tilby dem vikariater og mindre oppdrag som kunne gi dem relevant jobberfaring, noe mange av dem manglet.

LOSER STUDENTENE UT I ARBEIDSLIVET

Tre dager i uken er konsulent Helga Reiss fra Manpower stasjonert i Arbeidsforums lokaler i Frederikkebygningen. Her er det opprettet en database med studentvikarer, som enten ønsker seg deltidsjobb i studietiden eller heltidsjobb etter endt eksamen. Både Reiss og hennes kollega avdelingsleder Bente Johansen i Manpower er heltidsbeskjeftiget med formidlingen av universitetsutdannede.

I ett og et halvt år har Bente Johansen samarbeidet med universitetet og SiO. På denne tiden har hun og hennes kollega tatt imot 300 studenter og loset dem videre. 160 av dem har fått oppdrag via Manpower.

KARRIEREPLANLEGGER MED STUDENTENE

- Hittil har universitetsadministrasjonen brukt studenter litt tilfeldig. De har fått enkeltoppdrag og deltidsjobber, men er ikke blitt fulgt opp over tid for å bygge opp erfaring og kompetanse. Når de kommer til oss, intervjuer vi dem en time om deres erfaring, egenskaper og karriereplaner, for å finne ut hva slags praksis som kan passe for dem. I tillegg til mulighetene som finnes på universitetet, nyter de godt av våre mange kontakter i næringslivet, sier hun.

Mange studenter har arbeidserfaring, men som ofte ikke er relevant for de jobbene de ønsker etter fullførte studier. En statsviter som vil inn i statsforvaltningen, har sjelden nytte av praksis som pleiemedhjelper eller barnehageassistent. Han må skaffe seg erfaring med administrative rutiner og andre praktiske kunnskaper som er nyttige i slike jobber. Dette kan han oppnå gjennom oppdrag innen kontoradministrasjon. Det å ha bransjeerfaring kan være vel så viktig. En biokjemistudent kan ha nytte av å pakke Nutrilett hos Nycomed hvis vedkommende forstår at han der har muligheten til å få informasjon om bedriften, dens virksomhet og ikke minst bygge opp et personlig nettverk relatert til sitt fag, sier Johansen, som ikke til enhver tid kan love studentene relevant praksis.

I tillegg til vikarformidling driver Manpower egen kursing av studentene i Manpowerskolen.

REALISME VIKTIG

Det varierer fra fag til fag hvor lett det er å skaffe jobber.

Kandidatene fra Det historisk-filosofiske fakultet er lette å "selge", mener Johansen.

- Vi prøver å få til en bevisstgjøring av hvor den enkelte står i forhold til arbeidsmarkedet. Det er enklere hvis studenten har et realistisk forhold til seg selv og arbeidsmarkedet. Mange av filologene vil inn i informasjonsvirksomhet, journalistikk eller forlagsvirksomhet. En del av dem får jobb innen kundeservice, informasjon eller arkiv i næringslivet. De tar jobber som for eksempel prosjekt- eller eksportsekretærer. Vi har også jobber i forlag, men der, som overalt ellers, er de spennende jobbene forbeholdt dem med lengre arbeidserfaring. Det vi kan bidra med er å gi studentene praksis underveis i studietiden, slik at de etter endt eksamen fremstår som attraktive kandidater også for forlagsbransjen. Kandidatene fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet har klare forventninger til hva slags jobber de ønsker seg, både via oss og etter endt studietid. For oss blir det vesentlig å få til en bevisstgjøringsprosess, slik at de blir mer realistiske i forhold til arbeidsmarkedet. Om vi lykkes i arbeidet med bevisstgjøring av studentene som er i kontakt med oss, er det en vel så stor seier som om vi hadde fått dem i jobb.

ET SPILL DER ALLE VINNER

Personaldirektør Grethe Fjeld Heltne ser meget positivt på tiltaket:

- Samarbeidet er et prosjekt der alle parter vinner. Studentene får arbeidspraksis, og vi får fleksible og kunnskapsrike medarbeidere som kjenner universitetet. Vi har god erfaring med å bruke studenter som vikarer. Samarbeidet med Manpower gjør at de også kan dra nytte av Manpowers kontakter i næringslivet. Da Flatin lanserte sin idé om et samarbeid med Manpower, var det fordi verken SiO eller universitetet hadde kapasitet til å ta seg av denne formen for arbeidsformidling. Manpower hadde allerede et apparat. De kunne supplere det utmerkede arbeidet som Arbeidsforum gjør.

Fikk fast jobb på Kon-Tiki Museet

Berit Nygård var ferdig med hovedfag i historie i sommer. Hun kontaktet Manpower og ble registrert i deres database. I dag er hun i fast jobb som konsulent ved Kon-Tiki Museet.

STORTRIVES: Berit Nygård stortrives som fast ansatt konsulent ved Kon-Tiki Museet. (Foto: Kirsten Faustino)

Til Manpower hadde hun sagt at hun ønsket seg jobb på museum. Hun fikk sekretærjobb på Kon-Tiki Museet. Museet opprettet i høst en fast konsulentstilling som Nygård fikk. Hun jobber med personalsaker, regnskap, markedsføring og har beholdt noen av sekretæroppgavene. Jobben er meget allsidig.

- Stillingen gir meg erfaringer som jeg ikke fikk på universitetet. Jeg ser denne jobben som en tilleggsutdanning, sier Nygård. Hun synes Kon-Tiki Museet er en spennende arbeidsplass. Det er både et vanlig museum med bred publikumsappell, og det har sin egen forskningsavdeling. Så hun blir kjent med mange miljøer samtidig. Hun får viktige kunnskaper om museumsbransjen.

Nygård har etnologi og religionshistorie i fagkretsen. Hovedfaget sitt har hun skrevet innen middelalderhistorie.

- Jeg rettet meg inn mot museumsyrket allerede i studietiden, sier hun.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere