To museer fra august 1999

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Kollegiet vedtok tirsdag å slå sammen universitetets museer til to enheter. Disse skal legges direkte under Kollegiet. - Kollegietilknytningen er meget uheldig, mener Jan Trulsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

AV MARIANNE TøNNESSEN

Fra 1. august 1999 vil universitetet ha to museumsenheter: De kulturhistoriske museene og De naturhistoriske museene og Botanisk hage. I dag er museene organisert under institutter eller fakulteter, og nå er det altså vedtatt å legge de nye enhetene direkte under Kollegiet.

- FLERE FAGMILJøER

Dekan ved MN, Jan Trulsen, frykter at det vil bli to miljøer i biologi og geologi, ett på Tøyen og ett på Blindern.

- Fagmiljøene på Tøyen vil bli styrt av et kollegium som ikke engang behøver å ha representanter fra MN, sier han. - Samordningen mellom fagene kan bli vanskelig. Hvordan skal man for eksempel sørge for at forskerne ved museene ikke forsker på det samme som instituttforskerne? Dette er omtrent ikke diskutert i forslaget til museumsorganisering.

SAMARBEIDSEVNE?

Professor Jens Erik Fenstad ledet utvalget som står bak forslaget om ny museumsorganisering. Han mener det er viktig å knytte museene til Kollegiet for at universitetet skal få en bevisst politikk for sine museer.

- Universitetets museer har mange fellestrekk, og de har en sentral rolle i dagens miljøforvaltning, både naturhistorisk og kulturhistorisk. Denne oppgaven må universitetet ta alvorlig, ellers kan vi bare kvitte oss med museene.

Fenstad forteller at det ikke er vanlig i andre land å ha store museer knyttet til universitetene.

- Der har de egne nasjonale museer. Men det er likevel samarbeid mellom museene og institusjonene, slik vi også har i Oslo mellom kunsthistorie og Nasjonalgalleriet. I vårt forslag til museumsorganisering går vi inn for at de vitenskapelig ansatte ved museene også skal undervise ved instituttet.

- Så du er ikke bekymret for en oppdeling av fagmiljøene?

- Nei. En slik bekymring forutsetter at disse folkene ikke kan samarbeide, sier Fenstad.

- Vi har ikke ekteskapslovgivning for å ta vare på de gode dagene, men for å komme igjennom de dårlige, repliserer Trulsen, som frykter at tilknytningen til Kollegiet kan føre til en faglig degradering ved museene.

IKKE FELLES RåD

Tirsdag 19. november vedtok Kollegiet også at det ikke skulle opprettes noe felles nivå over de to museumsenhetene, slik Fenstad-utvalget foreslo. I stedet skal det opprettes et samarbeidsutvalg uten selvstendig beslutningsmyndighet.

Begge museumsenhetene skal ha et styre med en valgt leder i vitenskapelig stilling og en museumsdirektør i åremålsstilling. Museumsdirektøren skal ha både vitenskapelig kompetanse på professornivå og solid administrasjons- og museumserfaring.

- Utfordringen nå blir å følge opp dette vedtaket, sier assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien. - Nå har vi halvannet år på oss. Aller først gjelder det å finne en god prosess slik at samarbeidet mellom museene og de berørte fakulteter blir best mulig, sier hun.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere