To do it the Leiv Eiriksson way

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1997

Anledning: en sjekk pålydende x antall norske kroner
Sted: Institutt for britiske og amerikanske studier, Niels Treschows hus, 8. etasje
Tid: en november-mandag
Meny: snitter med juice, nektar og tysk (!) hvitvin
Inviterte: amerikanere og Lucy Smith, rektor
Guest of honor: Thomas A. Loftus, ambassadør
Antrekk: verken caps eller jeans

AV TROND OLAV GJERDRUM (TEKST OG FOTO)

THE AMOUNT IS ...: Thomas A. Loftus, USAs ambassadør til Norge, foretar den offisielle sjekkoverrekkelse.
Mottaker av de 100 000 kronene var Institutt for britiske og amerikanske studier, hvor overrekkelsen også fant sted.

Om tidsskriftslesesalen på Institutt for britiske og amerikanske studier noen gang hadde vært så full, vites ikke. Men én ting var i alle fall sikkert: De fremmøtte var ikke kommet for å lese Newsweek eller Time. Spenningen knyttet seg til hva - eller rettere sagt hvor mye - den amerikanske ambassadøren til Norge, Thomas A. Loftus, ville trekke opp av sin venstre brystlomme. Eller som instituttbestyrer Johan Elsness uttrykte det:

- Loftus has a little something in his pockets today (...) Lucy Smith has very little these days (...)

Og ganske riktig, Loftus skuffet ikke. Det var nesten akkurat som når "The winner is ..." blir utropt under Oscar-utdelingen, da han leste opp summen på sjekken:

- I would like to present a check of 100 000 ... kroner.

Den fortettede stemningen ble avløst av smil, håndtrykk og en skål. Bak de 100 000 står den amerikanske Fulbright-stiftelsen som i fjor kunne feire sitt 50-årsjubileum. Stiftelsen, Fulbright Foundation for Educational Exchange, ble startet opp av senatoren James William Fulbright ved hjelp av penger som den amerikanske stat tjente på salg av krigsmateriell etter den andre verdenskrig. Ifølge Fulbright selv var målet "(...) to increase the chance that nations will learn at last to live in peace and friendship". Det skulle oppnås ved at utenlandske studenter, forskere og lærere fikk studieopphold i USA, samtidig som amerikanerne krysset Atlanteren. Fra en start med 100 personer fra 10 ulike land det første året, er det i dag rundt 140 land og 4400 personer som deltar i utvekslingen til/fra USA. Og resultatet har ikke uteblitt, skal vi tro stiftelsens egen hjemmeside på Internett:"Fulbright has grown into a global celebration of our shared hopes for the future."

LEIV EIRIKSSON GJORDE DET

Men i 8. etasje i Niels Treschows hus gjaldt det altså i denne omgang en mer lokal feiring. Institutt for britiske og amerikanske studiers USA-reisefond, The Marshall Plan 50th Anniversary Research Travel Fund, har nå til sammen 200 000 kroner innestående. Fra før har instituttet og Den amerikanske ambassade skaffet til veie 100 000. Avkastningen fra fondet skal fordeles fra neste år av. For det er viktig at studentene ved instituttet får oppleve mer enn Det norske studiesenteret i York, sa Johan Elsness. I sin takk-for-pengene-tale minnet han om at nordmenn hadde tatt turen transatlanteren i tidligere tider - også:

- Leiv Eiriksson did it, 900 000 Norwegian emigrants did it, and now our students will do it.

Nøyaktig hvor mange det blir i denne omgang, er ikke riktig klart. Men det vil nok ikke bli snakk om en fjerde innvandringsbølge av nordmenn til USA med det første.

Derimot vil det bli muligheter for flere hovedfagsstudenter og doktorgradskandidater til å reise over på kortere studieturer eller prosjektarbeider. Skulle lysten til et lengre opphold dukke opp underveis, kan de jo søke om et ordinært stipend fra Fulbright-stiftelsen. Executive Director Jean Nesland Olsen ved U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange i Arbins gate, kunne nemlig fortelle at en firedel av de om lag 160 norske søkerne årlig, får innvilget et stipend fra stiftelsen. Og i halvparten av tilfellene beløper stipendet seg til 100 000 norske kroner. Det som skal til, er gode karakterer - minimum fra en cand.mag.-grad - og evne til "å være en god ambassadør for både Norge og Fulbright-stiftelsen".

POETER OG POLITIKERE

Og er man først blant de utvalgte Fulbright-alumnies, befinner man seg i et godt internasjonalt selskap. For her er alle grupper representert, fra poeter til presidenter. Selv har stiftelsen på sin hjemmeside plukket ut noen av de største kanonene, hvor man finner såpass forskjellige navn som nobelprisvinner i økonomi, Milton Friedman, forfatteren Umberto Eco, den tidligere polske statsministeren Wlodzimierz Cimoszewicz og sist, men ikke minst, den brasilianske presidentfrue, Ruth Cardoso.

Dermed var det bare en håndfull snitter igjen, og ambassadøren hastet videre til neste avtale.

Tilbake sto noen tomme plastglass og instituttbestyreren med en sjekk i hånden pålydende norske kroner ...100 000.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1997
Publisert 13. nov. 1997 13:03 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere