Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Kutt gir smalere fagtilbud

På grunn av trange budsjettrammer kan det være aktuelt for universitetene å avskaffe noen fagområder, antyder rektor Lucy Smith.

Lucy Smith, rektor ved Universitetet i Oslo, sa i et foredrag i går at det tidligere ikke har vært aktuelt for universitetene å legge fra seg noen fag.

- Spørsmålet er om de må ta problemstillingen mer alvorlig, sa Smith. - Det er kanskje en dyd av nødvendighet i den aktuelle budsjettsituasjonen.

I sitt forslag til statsbudsjett kappet Ap.-regjeringen 2000 studieplasser ved landets fire universiteter - og strammet tilsvarende inn på bevilgningene. (---)

Hun og generalsekretær Per Nyborg har i et brev til Stortinget fremholdt at budsjettkuttet vil ramme utbyggingen av hovedfag og profesjonsutdannelse ved universitetene.

Aftenposten Morgen 21/10-1997

- Bryt tausheten

Helsedepartementet foreslår å åpne for oppsøkende genetisk veiledning blant slektninger av en pasient som har fått fastslått en alvorlig sykdom - uten at legen skal være hindret av taushetsplikten.

Lovforslaget er meget omstridt. Det dreier seg om følsomme og vanskelige avveininger mellom jus, etikk og samfunnshensyn på et felt som kalles fremtidens medisin - bruken av ny kunnskap om arveanleggene. Professor Kåre Berg (65) er lovforslagets fadder. Pasienters personvern hindrer at helsevesenet kan oppsøke deres slektninger i dag. Berg mener at den strenge praktiseringen av lovverket kan koste liv.

Bestemmelsene hindrer at helsevesenet når frem med tilbud som kan forebygge sykdom, utsette sykdom eller føre til tidlig diagnostikk og behandling, sier professor og overlege Kåre Berg.

VG 15/10-1997

15 millioner til nye klimastudier

Norges forskningsråd satser 15 millioner kroner i et nytt regionalt klimaprosjekt over tre år.

Rådet får 20 millioner mer å rutte med i 1998. Professor Trond Iversen ved Universitetet i Oslo skal lede et nytt regionalt klimaprosjekt som Forskningsrådet satser fem millioner kroner på.

Avdelingssjef Kirsten Broch Mathisen i Norges forskningsråd forteller at prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet, Geofysisk institutt ved Universitetet i Oslo og Bergen, Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Norsk institutt for luftforskning.

Ut fra en internasjonal trend om en sterkere fokusering på regionale prosjekter, vil det norske prosjektet dreie seg om forholdene i Nord-Europa og Nord-Atlanteren. - Vi ønsker å satse vår ekspertise på en kobling mellom hav og atmosfære, og utvikle modeller der vi kan studere prosesser og se hva som kan skje av klimaendringer på våre kanter, sier Broch Mathisen.

(---)

Aftenposten Morgen 21.10-97


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere