Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Det juridiske fakultet

Cand.jur. Jan Einar Barbo forsvarte 25. oktober offentlig sin avhandling "Kontraktsomlegging i entrepriseforhold. Om håndtering av endringer og endrede forhold i kontraktpraksis" for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Anne Grete Bechensteen forsvarte 24. oktober offentlig sin avhandling "The early anaemia of mammals. The role of erythropoietin and of protein and iron supplementation. Studies in premature infants and young mice" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-natuvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Renée Katrin Bechmann forsvarte 23. oktober offentlig sin avhandling "Responses to toxic stress: life tables and reproductive parameters" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Thor A. Thorsen forsvarte 24. oktober offentlig sin avhandling "Dinoflagellate Cysts as Indicators of Climate Change and Human Influence in Scandinavian Coastal Waters" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Øystein Åmellem forsvarte 29. oktober offentlig sin avhandling "Regulation of Cell-Cycle Progression and Cell Inactivation Under Hypoxic Conditions" for den filosofiske doktorgraden.

Cand.scient. Erik Wulff-Pedersen forsvarer torsdag 30. oktober offentlig sin avhandling "Metasomatic Processes in the Upper Mantle under Ocean Islands: Evidence from Upper Mantle Xenoliths from the Canary Islands" for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere