Da "leg" møtte lærd

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Universitetets første informasjons- og kontaktmøte med politikerne:

De var invitert for å bli bedre kjent med Universitetet i Oslo, stortingspolitikerne som møtte opp på universitetets første informasjons- og kontaktmøte onsdag den 22. oktober. Helt kunnskapsløse var politikerne nok ikke på forhånd, for blant dem var halvparten medlemmer av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité og to professorer, hvorav den ene kunne hilse på tidligere underordnede.

AV TROND OLAV GJERDRUM OG XENIA ISAKSEN (FOTO)

LYTTENDE: Lucy Smith orienterer om universitetets mange fortrinn - og om noen problemer - for en lydhør forsamling av politikere og kolleger. Fra venstre lytter Rolf Reikvam (SV), Rune Kristiansen (Ap), Marit Nybakk (Ap), prorektor Knut Fægri, (rektor Lucy Smith), Per-Kristian Foss (H), Brit Hildeng (Ap) og universitetsdirektør Tor Saglie.


OLJE ELLER EI: Verken politkere eller vertskapet fra universitetet sa de magiske ord "ta av oljefondet" under det første informasjons- og kontaktmøtet UiO arrangertet. Men fristelsen manglet det i alle fall ikke på Avdeling for petroleumsrett for politikerne (fra v.) Rolf Reikvam (SV), Fridtjof Frank Gundersen (Frp), Helene Flademark (V), Per-Kristian Foss (H) og Brit Hildeng (Ap.)


Likevel satt Inge Lønning (H) og de andre politikerne fra Oslo- og Akershus-benken andektige og hørte på hva rektor og prorektor, universitets- og studiedirektør hadde å si. Ikke for mange avbrytelser og replikker ble det heller, men derimot spørsmål om alt fra Forskningsparkens virksomhet til det fonetiske pensum på fransk grunnfag. Sistnevnte emne var det professor Fridtjof Frank Gundersen (Frp) som brakte på bane: - Jeg fatter ikke at det kan være nødvendig med så mange begreper for å ta et grunnfag. Det er et skremmende eksempel på at undervisningen ikke er tilpasset behovet til samfunnet og næringslivet, men styrt av faglige særinteresser.

Rektor Lucy Smith mente det alltid vil være en avveining innen språkfagene om hvor teoretisk de skal bygges opp på lavere nivå, siden undervisningen ved et universitet er mer enn et rent språkkurs. Samtidig fortalte hun de åtte tilstedeværende politikerne at universitetet nå arbeider for å innføre en helt ny cand.mag.-grad, som i større grad kan tilfredsstille nettopp næringslivets behov.

- IKKE STEINøRKEN

- Myten om Blindern som en steinørken er død. Oslo har et universitet dere kan være stolte av, fastslo Lucy Smith. Hun mente at de siste års sterke vekst i student- og vekttall, samt den omfattende forskningen, viser hvor dynamisk universitetet i virkeligheten er. Alle privatistene som tar opp plass uten at universitetet får tilført flere penger, og regjeringens stramme forslag til driftsbudsjett, trakk Lucy Smith frem som de største problemene.

Og tidspunktet kunne neppe vært bedre, nå like før Stortingets budsjettbehandling - eller valg av sted. Informasjonsmøtet ble nemlig holdt på Avdeling for petroleumsrett i Midtbygningen på Karl Johans gate. På bordet i møterommet - ved siden av kaffekanner og farris-flasker - sto det en modell av en oljeplattform, i tillegg til modellen rett bak Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss. Likevel ble verken "oljefond" eller "overoppheting" nevnt av ham eller noen av de andre møtedeltakerne.

FORNEBU OG FORSKNING

I stedet kom mange av spørsmålene - og ikke minst svarene - til å dreie seg om den fremtidige bruken av Fornebu. Her foreligger det planer som vil gjøre området til et senter for forskning og høyteknologi. Både representantene for universitetet og folket uttrykte skepsis til et slikt prosjekt.

- Dette er typisk norsk, mente Inge Lønning. - Man har et areal, og så skal man finne på noe.

Det blir som å finne opp kruttet på ny, uten å interessere seg for det kruttet man allerede har.

Nå burde man i stedet utnytte det forskningsmiljøet som oppstår i tilknytning til det nye Rikshospitalet på Gaustad.

Både Lucy Smith og universitetsdirektør Tor Saglie var enige i at man fremdeles burde satse på Gaustad som et forskningssenter. Selve mente Saglie at de største visjonene for Fornebu ble

"noe luftige", samtidig som man i dagens situasjon manglet tilstrekkelige midler til forskningen.

Politikerne fikk ellers høre fra prorektor Knut Fægri at informatikk slet med lærermangel, og studiedirektør Toril Johansson kunne fortelle at det ville bli opprettet en egen seksjon for etter- og videreutdanning ved universitetet.

NOEN NYTTE?

Hadde så Oslo- og Akershus-politikerne nytte av et slikt kontaktmøte som universitetet arrangerte for første gang?

- Ja, som Oslo-politiker er det viktig å vite hva som skjer på Fornebu, mente Marit Nybakk, mangeårig utdanningspolitiker fra Arbeiderpartiet, nå medlem av utenrikskomiteen.

- Det er dessuten nyttig å ha årlig kontakt for oppdatering, og vi fra Oslo-benken kan jo for eksempel legge inn et ord for oppussing av Urbygningen, lovte Nybakk.

- To professorer og flere sentrale utdanningspolitiker er her, vet dere ikke alt fra før av det som kommer frem på dette møtet?

Før Nybakk rakk å svare, grep Lønning ordet:

- Jo!


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere