Effektiviseringen framover

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

I løpet av de nærmeste tre månedene er det mange av tiltakene i Effektiviseringsprosjektet som skal settes ut i livet. Her er noen av dem:

AV MARIANNE TøNNESSEN

· Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Internasjonal avdeling skal slås sammen fra 1. januar. Stillingen som fagdirektør er allerede utlyst.

· Utvalgsstrukturen ved fakultetene skal vurderes og evalueres fram til nyttår.

· Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen skal overføres til Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) 3. november.

· Det skal lages forslag til regler for delegering fra beslutningsorgan til valgt leder. Reglene skal vedtas på kollegiemøtet 20. januar.

· Innen nyttår skal det lages plan for å innføre en felles arkivdatabase, og lages forslag til hvordan hovedarkivet og personalarkivet skal slåes sammen.

· Det skal opprettes en styringsgruppe som skal se på om det er muligheter for effektivisering innen Teknisk avdelings ansvarsområde, og det skal utarbeides prosjektplan og mandat for gruppa innen nyttår.

· Innen nyttår skal en styringsgruppe foreslå organisering av universitetets informasjonsarbeid.

· Det skal lages en plan for organiseringen av IT-støtten og for standardiseringen av IT-utstyr innen nyttår.

· Innen nyttår skal det også lages en ny organisasjonsplan for organisering av personalfunksjonen mellom de ulike nivåene på universitetet.

· Planer for samordning av personal- og økonomifunksjonen i sentraladministrasjonen skal være klar 1. januar.

· 1. januar skal det opprettes et juridisk kontor under OPA.

· En ny organisasjonsplan for OPA skal planlegges fram til nyttår.

· Det skal lages en plan for felles rombestillingssystem.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere