Oppstart utsatt for andre gang

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Storfag i konservering:

Nok en gang er studiestart for storfag i konservering utsatt. For ikke er lokalene klare, langt mindre laboratorieutstyret, foruten at ett av to professorater er og blir ubesatt.

AV TROND OLAV GJERDRUM

Det er en lettere oppgitt Erling Skaug som viser oss rundt mellom stabler av kartonger og

ledninger som stikker ut av veggene i Frederiks gate 3, rett overfor Historisk museum. Skaug ble ansatt som professor i kunstkonservering ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk i juni. Foreløpig har professoratet artet seg mer som en byggeledelse. For tiden har gått med til å ta imot og returnere feilleveranser av laboratorieutstyr og sørge for at nye HMS-krav (helse, miljø og sikkerhet) har blitt fulgt opp. Dessuten har det vært mange brev å skrive, både til ledelsen ved Det historisk-filosofiske fakultetet og søkerne til storfaget, om at studiestart - beklageligvis - nok engang er utsatt.

"FORVIKLINGAR"

Egentlig skulle storfaget i kunstkonservering vært igangsatt fra i høst. Men allerede i april ble studiestart utsatt til januar 1998. Ingen av de to vitenskapelige stillingene, enn si ingeniør- eller konsulentstillingen var i vår "noe nær besettelse", som det heter i et brev fra fakultetsledelsen ved HF til universitetsdirektøren datert 8. oktober i år.

I juni ble Skaug ansatt i kunstkonservering og i september konsulenten og ingeniøren. Derimot var det umulig å få ansatt en professor i gjenstandskonservering, det andre hovedområdet innen konserveringsfaget. Den som var innstilt som nr. en, takket nei, nr. to likeså - men først etter å ha ventet til august - og i mellomtiden hadde nr. tre fått en annen stilling.

I tillegg kom forsinkelsene med ombyggingsarbeidene i Frederiks gate 3 og manglende eller ubrukelig laboratorieutstyr. Det har også vært problemer med å få et kjemikurset på plass. HF-fakultetet kan dermed bare konstatere i brevet til universitetsdirektøren: "Av disse årsakene ser instituttet seg beklageligvis ute av stand til å sette i gang med noe undervisning overhodet i storfag i konservering januar 1998."

- Hvorfor kan dere ikke starte opp med bare kunstkonserveringen, Skaug?

- Vi skal ha et fellesstudium som dekker 3/4-deler av undervisningen, men det er veldig vanskelig for meg å planlegge dette alene. De to delene av konserveringsfaget er nemlig svært ulike. Kunstkonservering tar hånd om malerier og romdekorasjoner, mens gjenstandskonservering konsentrerer seg om metall, glass, stein, tekstiler og tre, forklarer Skaug.

PENGER IKKE PROBLEMET

Nå satser Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk på at de ti studentene på storfag kan ta fatt høsten 1998 - ett år forsinket. For å klare det vil professoratet i gjenstands-konservering omgjøres til en førsteamanuensisstilling. Det vil, ifølge fakultetet, gjøre søkergrunnlaget bredere, "slik at vi unngår en gjentakelse av sommerens misère". Dermed øker sjansene for å få besatt den vitenskapelige stillingen innen gjenstandskonservering. Dessuten ser det nå ut til at kjemiundervisningen går i orden, etter forhandlinger med Kjemisk institutt. Men det begynner å haste.

- Pengene er der, nå gjelder det å få kjøpt alt det nødvendige utstyret før fakturastopp i november, sier Skaug. - Og senest i januar må vi i hvert fall ha fått tak i en midlertidig vikar i gjenstandskonservering. Vi trenger egentlig omtrent ett år fra de faste stillingene er besatt til undervisningen kan komme i gang, slik universitetsdirektøren i sin tid antok overfor Kirke- og undervisningsdepartementet, bemerker Skaug.

- Høy prioritet

Dekan ved HF-fakultetet, Even Hovdhaugen, beklager sterkt at storfaget i konservering nok engang blir utsatt. Han mener at det var umulig å starte, etter som et professorat stod ubesatt.

- Vi gir saken høy prioritet, og gjør alt vi kan for at det ikke skal bli en ny utsettelse

- Vil det gå utover det faglige nivået at professoratet nå er omgjort til en stilling for en førsteamanuensis?

- Nei, med den kompetansen som ligger på førsteamanuensisnivå, vil ikke det ha noen faglig betydning. Dessuten har instituttet allerede en professor i kunstkonservering.

Hovdhaugen understreker at konservering er et spesielt fagområde, der det ikke finnes mange fagfolk. Derfor måtte søkergrunnlaget til gjenstandskonservering gjøres bredere.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere