Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Ikke bare utgifter

Når statsbudsjettet fremlegges hver høst, er spenningen ved Universitetet i Oslo - og andre institusjoner - knyttet til hvor mye penger regjeringen foreslår å bevilge. Men universitetet har også egne inntekter, først og fremst knyttet til oppdragsforskning. I statsbudsjettet for neste år regner regjeringen med at disse inntektene vil beløpe seg til drøye 400 millioner kroner. Det er en økning fra snaue 350 millioner i år.

Flest kvinner

Et statsbudsjett inneholder ikke bare kolonner over statens inntekter og utgifter og økonomiske analyser. Litt bortgjemt mellom alle budsjettposter finnes også andre opplysninger som for eksempel at 57 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo er kvinner. Videre at lavere grads studenter utgjør hele 63 prosent av studentmassen, hovedfagsstudentene 16 prosent og doktorgradskandidatene 2 prosent. De resterende 19 prosent er studenter ved profesjonsstudiene.

- Meget tilfredsstillende

Regjeringen er svært fornøyd med gjennomstrømmingen av studenter ved Universitetet i Oslo. I budsjettet heter det at "Departementetet finner dette [gjennomstrømmingen] meget tilfredsstillende". Sterke ord fra KUFs side i et budsjett som for øvrig er preget av svært nøktern språkbruk.

Effektiviseringsprosjektet:

Nå starter gjennomføringen

I høst begynner gjennomføringen av Effektiviseringsprosjektet.

- Nå er det de enkelte ledere som er ansvarlige for prosessen. Fakultets- og fagdirektørene skal lage konkrete planer for hvordan vedtakene skal settes ut i livet, sier assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen, som er koordinator for iverksettingen.

Tidsplanen er forskjellig fra tiltak til tiltak, og noen fakulteter er allerede i full gang med å effektivisere. De fleste tiltakene vil være gjennomført ved årsskiftet 1998/99.

ARENA eget UiO-senter?

Styret i ARENA (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State) foreslår å etablere ARENA som et eget senter ved UiO. I dag er ARENA et forskningsprogram som finansieres av Norges forskningsråd og som er tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV). Forslaget om å opprette et ARENA-senter blir også støttet av Forskningsrådet, som skal finansiere programmet fram til år 2003.

SV er nå bedt om å legge fram et forslag til reglement for senteret og å vurdere den nødvendige bemanning og hvordan ressursbehovet bør dekkes. Deretter vil universitetsdirektøren legge saken fram for Kollegiet.

Lokale lønsforhandlingar i gang

Sist fredag starta dei lokale lønsforhandlingane på UiO. Til saman deltek rundt 20 fagforeiningar i forhandlingane som ein reknar med kan bli avslutta rundt månadsskiftet. Forhandlingane dreiar seg om individuell lønsfastsetjing. Til saman har universitetet ein pott på rundt fem millionar kroner som kan brukast til dette formålet, opplyser personaldirektør Grethe Fjeld Heltne som er forhandlingsleiar for universitetet.

Nettet - snart oppbrukt?

Hvis vi ikke forandrer adressesystemet på Internett, vil alle internettadressene snart være oppbrukt. Derfor er det godt at man er i ferd med å utvikle et nytt system! Det nåværende systemet heter IP 4.0, og ble utviklet så tidlig som i 1983. Hvis dagens vekst fortsetter, vil alle adressene være oppbrukt om ti år, forteller Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo på VG Nett. Nå driver man og prøver ut det nye systemet - IP-NG (Next Generation), blant annet på UiO. I tillegg til å ta seg av adresseproblemet, gir IP-NG blant annet en mye bedre støtte for kontinuerlig bilde og lyd.

Universitetsforlaget får ny sjef

Terje Osmundsen blei i førre veke tilsett som ny administrerande direktør i Universitetsforlaget. Han overtek jobben etter Trygve Ramberg som har bede om å få slutta ved nyttårsskiftet. Osmundsen arbeider i dag i Telenor, men han har tidlegare vore både viseadministrerande direktør i Næringslivets Hovudorganisasjon, direktør for miljøteknologi i Kværner og assisterande direktør i Saga Petroleum. Han har vore leiar for både Noregs Gymnasiastsamband og Unge Høgre, og var også personleg sekretær for statsminister Kåre Willoch frå 1981 til 1985.

Stadig flere doktorgrader

I vår ble det avlagt 140 doktorgrader ved Universitetet i Oslo. Det er mer enn i løpet av hele 1991. En tredel av alle doktorgrader i Norge de siste ti årene er avlagt ved UiO. UiO er også den institusjonen som hadde den største økningen det siste året. Det viser tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Til sammen ble det avlagt 369 doktorgrader i Norge i løpet av første halvår i år.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere