Ansatte og studenter betaler "Domus Athletica-kalaset"

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Den kraftige prisøkningen for å bruke idrettsanleggene er meget beklagelig, skriver avdelingsleder Ulrik Sverdrup.

Universitetet i Oslo bidro i 1997 til Universitetsidretten med anslagsvis 15 millioner kroner. Dette inkluderer driftsstøtte, leie, utstyr, renhold, energi og offentlige avgifter (renhold, energi og offentlige avgifter innbefatter hele Frederikke).

Gjennom "fristasjonsavtalen" mellom Studentsamskipnaden og universitetet har Universitetet i Oslo bundet opp ytterligere 8,8 millioner kroner i såkalte "fiktive utgifter" til Universitetsidretten blant annet gjennom "husleie" for Idrettsbygningen på Blindern, Gymsalen Oslo turnforening og Domus Athletica. Undertegnede går ut fra at disse betydelige beløpene skyldes at ledelsen ved UiO og SiO ser på idrett som velferd og god investering både i ansattes og studenters helse.

Nå er dette velferdstilbudet i ferd med å bli undergravet og kraftig redusert ved den prispolitikken som er vedtatt for dem som ønsker å benytte Universitetsidrettens tilbud. Etter at det nye idrettsanlegget i Gaustadbekkdalen (Domus Athletica) ble bygd, har prisene for å delta i den organiserte idretten ved Universitetet i Oslo steget med 213,5 prosent! Låneutgiftene til det nye bygget blir mer og mer lagt på den enkelte ansatte ved universitetet, ved samskipnaden og studentene i form av svært høye inngangspriser. Den enkelte ansatte i samskipnaden eller ved universitetet som ønsker å benytte idrettstilbudene, må i dag betale kr. 550 pr. semester (studentene "slipper med" kr. 500). Våren 1996 var prisen kr. 175! En prisstigning som automatisk fikk som resultat at Bedriftsidrettslaget mistet 400 medlemmer. Dette er meget beklagelig og kortsiktig politikk.

Jeg foreslår at prisene differensieres i forhold til hvilke aktiviteter man deltar i, hvilke bygg man benytter. Det blir mer rettferdig.

Jeg foreslår at prisene reduseres kraftig (for eksempel en halvering) for de aller fleste aktivitetene.

Jeg foreslår at UiO og SiO yter tilskudd til de ansatte som melder seg på den organiserte idretten slik som det gjøres i forbindelse med Helsetjenesten ved UiO.

Jeg foreslår at økonomidirektøren ved Universitetet i Oslo ber om innsyn i de betydelige inntektene Universitetsidretten nå har. Inntektene antas å være så betydelige at prisene kanskje kunne settes noe ned?

Håndball- og badmintonspiller Ulrik Sverdrup

Avdelingsleder ved fakultetsbiblioteket MN


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere