Førsteamanuensenes lønn ved MN

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Skal de lønnsmessige forskjellene utjevnes, må man først innse at de eksisterer, skriver førsteamanuensis Stein Fredriksen.

I Uniforum 4. september skrev undertegnede et innlegg under overskriften Lønnsplassering av førsteamanuenser ved MN-fakultetet. I Uniforums utgave fra 18. september ga dekan Jan Trulsen ved MN-fakultetet et svar på det ovennevnte innlegget. Jeg vil takke for at han tar seg tid til å korrigere noen misforståelser, som blant annet at lønnsstigen for førsteamanuenser starter på lønnstrinn 46 og at 94 prosent av førsteamanuensene ved MN-fakultetet er plassert på dette, stigens laveste trinn (ikke lønnstrinn 44 og 83 prosent som jeg skrev). At denne prosentsatsen er høyere enn hva jeg påstod, understreker ett av mine poeng, nemlig at det i praksis ikke eksisterer noen lønnsstige for førsteamanuenser ved dette fakultetet. For øvrig avslutter Trulsen sitt innlegg med (sitat):"Men kanskje må vi akseptere at enkelte gis en lønnsmessig påskjønnelse for særlig stor innsats...". Det er i hvert fall ikke mange av MNs førsteamanuenser han tenker på i denne sammenhengen.

Trulsen sier også at jeg indikerer i mitt innlegg at det skulle foreligge forskjellsbehandling (i negativ retning) ved dette fakultetet relatert til universitetet forøvrig. Jeg finner det merkelig at Trulsen ikke ser mitt poeng når jeg påpeker at en førsteamanuensis i anvendt samfunnsmedisin ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag starter to lønnstrinn høyere enn en tilsvarende stilling ved MN-fakultetet. Er ikke dette nettopp uttrykk for en forskjellsbehandling? Jeg kan ikke med mine beste øyne se at denne forskjellen ikke peker i negativ retning for MN-fakultetets del! At Trulsen i egenskap av dekan ved fakultetet kanskje ikke kan løse disse problemene, kan så være, men det er lov å stikke fingeren i jorda. Skal de lønnsmessige forskjellene utjevnes, må man først innse at de eksisterer.

Stein Fredriksen

Førsteamanuensis, Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere