45 nye stillinger til Kollegiet!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

La oss kutte ut de moteriktige satsingsområdene i stedet for å bruke ostehøvelen, skriver professor Kristian Gundersen.

Rektoratets svar til professor Kanestrøm og meg angående 3-prosent kuttet i forrige Uniforum var avklarende, men avslører en universitetsfilosofi de fleste av dem som ikke ferdes i Administrasjonsbygningen trolig er sterkt uenige i.

Man har ikke lyktes med å tiltrekke pengemidler svarende til den vekst vi har hatt særlig på grunn av den store studenttilstrømmingen. Kollegiet har derfor valgt å bruke den mest fantasiløse av alle innsparingsformer, nemlig ostehøvelen. Hvorfor kuttet man ikke heller ut enkelttiltak? Kutt gjerne noen av de virksomheter som er mest populære i politiske kretser. Da ville sultefôringen av norsk forskning og universitetsliv bli synliggjort. La oss begynne med å kutte ut de moteriktige satsingsområdene. Det finnes dessuten en rekke virksomheter som er initiert av politikere eller byråkrater, som ikke er forskningsmessig særlig tess og som vi kunne kvitte oss med. Jeg har mange gode forslag dersom Rektoratet skulle være interessert.

Én av kutt-prosentene er rene overføringer til Kollegiet, leser vi. Omsatt i stillinger ville dette bety om lag 45 av universitetets 4500 stillinger, i penger om lag 25 millioner. Gratulerer, det må være en av de største enkeltoverføringer i moderne universitetshistorie. Halvparten av Effektiviseringsprosjektet, bare med et pennestrøk! Dette skal brukes "for at Universitetet i Oslo skal henge med i kampen om midler". Altså mer moteriktig forskning, mer "satsingsområder" for å gjøre oss lekre for politikere og departementsbyråkrater. Denne strategien har vært forsøkt en stund nå. Mer enn halvparten av budsjettet ved universitetet går allerede i dag til andre formål enn fakultetene (og da er drift av bygningene holdt utenfor). På tross av dette er tildelingen til norsk forskning, hvor Universitetet i Oslo er den største institusjonen, på jumboplass i Norden. Særlig dårligere kunne man neppe gjøre det, så kanskje man skulle prøve en ny strategi? Kanskje man skulle satse på det som er universitetets egenart, prøve å selge det i steden? Finn Lied gav nylig en god definisjon på grunnforskning: "... det er forskning styrt nedenfra av begavede mennesker". Kollegiet mener tydeligvis at begavelsen sitter i Kollegiet og ikke på fakultetene, siden man bruker stadig mer penger på å styre vår forskning.

Kristian Gundersen

Professor i biologi


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere