Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997


 

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo for 1998.

Vitenskapelige stipend som sorterer under Det medisinske fakultet for 1998.

Reisestipend til forskningsopphold i utlandet under Det medisinske fakultet for 1998.

Fullstendig kunngjøring stod i Norsk lysingsblad nr. 227, torsdag 2. oktober 1997. Søknadsfrist er 15. november 1997. Søknadsskjema (og kopi av kunngjøringen) fås fra UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo, tlf. 22 85 94 70 (besøksadresse: Rosenkrantzgt. 11 B) eller fra de respektive fakulteters sekretariat. For sent innkomne søknader, søknader på foreldede skjemaer, feilaktige eller ufullstendige utfylt skjema vil ikke bli behandlet.

 

Utlysning av forskningsmidler for 1998

Program for kulturstudier er en ny satsing på kulturforskning. Det har ordinær programperiode 1998-2002. Programmet sikter mot å frambringe kunnskap som kan øke bevisstheten om kulturprosesser både på individ- og samfunnsnivå og skal ha hovedvekt på grunnforskning, men også ha innslag av handlingsrettet forskning og omfatte kulturforskning som kan gi kunnskap og kompetanse som nødvendig grunnlag for samfunnsmessige valg og vedtak. For 1998 utlyses det nå støtte i form av lønns- og/eller driftsmidler til prosjekter som bidrar til å oppfylle programmets målsettinger, blant annet: doktorgradsstipend og post doc.-stipend, frikjøp fra undervisning, støtte til seminarer og konferanser, støtte til reiser og utenlandsopphold, støtte til norsk, nordisk og internasjonalt nettverkssamarbeid og publiseringsstøtte. Det inviteres hovedsakelig til større samarbeidsprosjekter og nettverkssamarbeid for å ivareta det tverrfaglige aspektet ved kulturforskningen, men også for støtte til enkeltprosjekter. Doktorgrads- og post doc.-prosjektene bør imidlertid fortrinnsvis inngå i større nettverk. Søknader skrives på Forskningsrådets søknadsskjema for 1998 og sendes til: Program for kulturstudier, Norges forskningsråd, Kultur og samfunn, Postboks 2700 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Søknadsfristen er 1. november 1997.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere