Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Det medisinske fakultet

Cand.med. Ola E. Dahl vil fredag 3. oktober kl. 10.15 i Auditorium, laboratoriebygget, rom 1209, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Effects of hip replacement surgery on the haemostatic system" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Petter Kristensen vil fredag 3. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Perinatal Health and Cancer in Farmers' Offspring. A Register Linkage Study on the Occurrence of Adverse Outcomes and the Influence of Risk Factors in the Farm Environment" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Marianne Klemp Gjertsen vil fredag 10. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Specific Cancer Immunotherapy with Oncogene Peptides. Induction of immunity in pancreatic carcinoma patients after mutant p21 ras peptide vaccination" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Kristian Emil Kristoffersen vil lørdag 11. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Infinitival phrases in old Norse. Aspects of their syntax and semantics" for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Torunn Elisabeth Tjelle forsvarte 26. september offentlig sin avhandling "Intracellular transport and protein degradation in the endocytic and phagocytic pathways" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Jan Ove Tangen forsvarte 27. september offentlig sin avhandling "Samfunnets idrett. En sosiologisk analyse av idrett som sosialt system, dets evolusjon og funksjon fra arkaisk til moderne tid" for dr.philos.-graden.

Cand.scient. Bjørn Helge Vatnes vil fredag 3. oktober kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino offentlig forsvare sin avhandling "A Simulation-based Estimation Method for Discrete Choice Models" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere