Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1997

Nytt fra Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13, Geologisk museum, 1. etasje

9. oktober: "Opal - den ømfindtlige edelstein" v/amanuensis Brenda Jensen.

Botanisk hage

Tid og sted: kl. 13 i auditoriet, Botanisk museum

12. oktober: "Planter fra fremmede land". Foredrag og omvisning i veksthusene v/cand.scient. Lise Hatten.

Botanisk hage har nye lukningstider fra 15. september til 14. april: hverdager kl. 7-17; lørdager, søndager og helligdager kl. 10-17.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Zoologisk museum, 1. etasje

5. oktober: "Flaggermus i Norge" v/cand.scient. Kari Rigstad.

HEMULENE ledes av folk fra Norsk Botanisk Forening

Søndag 12. oktober: Mose- og lavtur til Gjelleråsen. Hva er forskjellen på mose og lav? Hva har de vært brukt til? Oppmøte kl. 11 utenfor Stovner T-banestasjon. Herfra følges Oldtidsveien opp til Gjelleråsen. Lederne Odd Stabbetorp og Knut Rydgren brenner bål og steker pølser (husk å ta med pølser).

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Søndag 5. oktober kl. 12-15: Barnas søndag: Masker, ansiktsmaling.

Søndag 12. oktober kl. 12.30: Film fra Netsilik, inuit i Canada: At the autumn river camp.

Barokkseminaret

Arr.: Klassisk og romansk institutt

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

10. oktober: "Montaigne `à l'avanture': en analyse av adverbialet i essayet `De l'utile et de l'honneste'" v/NRF-stipendiat Kirsti Sellevold, Klassisk og romansk institutt.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Toleranz. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

9. oktober: "Fremdenpolitik und Asylpraxis. Die Politik der nordischen Staaten gegenüber deutschsprachligen jüdischen Flüchtlingen nach 1933" v/Einhart Lorenz.

Seminar om nordisk seinmellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndagar kl. 12.15-14

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

13. oktober: "Forskningsmessige utfordringer i studiet av seinmiddelaldersamfunnet" v/professor Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø.

Emner fra eldre samisk historie

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Foreleser: professor Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø

Sted: Forskningsparken, Gaustadalleen 21

Tirsdag 14. oktober kl. 10.15-12 (møterom 6, plan 2): "Samiske historiske tilpasningsformer og livsformer i tid og rom",

onsdag 15. oktober kl. 13.15-15 (møterom 6, plan 2): "Trekk av samisk forhistorie",

torsdag 16. oktober kl. 12.15-14 (møterom 7, plan 2): "Nordkalotten i middelalder og tidlig nytid",

fredag 17. oktober kl. 10.15-12 (møterom 7, plan 2): "Nordkalotten i middelalder og tidlig nytid".

Nærmere opplysninger på tlf. 22 85 29 10.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

9. oktober: Forelesning v/Dr. John Krige, director, Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, La Villette, Paris.

16. oktober: "Carl Anton Bjerknes (1825-1903) og identifiseringen av et lærdomsnettverk" v/vit.ass. Karen M. Haugland, Forum for universitetshistorie.

Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

23. oktober: Fellesmøte: "The Forces Changing the Nature of Capitalism" v/professor Lester Thurow, Massachusetts Institute of Technology.

Humanistisk kollegium

Tema: "Mennesket - fremmed i verden?"

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

14. oktober: "Uroen hos Hegel" v/Dag Østerberg.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Oss mennesker imellom - veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn

Tid: tirsdager kl. 19.45-21.30

Sted: Aud. 3, underetasjen, Kristine Bonnevies hus, Blindern

14. oktober: "Hvordan ta vare på seg selv, for å få overskudd til å være noe for andre" v/Berit Waal, psykolog, forfatter og lærer.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

3. oktober: "The Contemporary `Science Wars': A View from The Trenches" v/fysiker og vitenskapshistoriker Richard Olson.

10. oktober: "Reasons, Emotions, and Fictions" v/Berys Gaut, University of St. Andrews.

Senter for kvinneforskning

Kommunikasjonserfaringer og filosofi - hvordan finne gyldige forbindelser?

Seminar mandag 6. oktober kl. 12-16 på Høgskolen i Oslo, Sem.rom T 325, Bislett m/psykiater Svein Haugsgjerd, Oslo, filosofene Viggo Rossvær og Hjørdis Nerheim, begge Universitetet i Tromsø.

Kjønn og kropp i feministisk teori

Seminar onsdag 15. oktober kl. 13.15-16 i Sem.rom, Sognsvn. 70, 5. etasje m/professor i romansk litteratur Toril Moi, Duke University, North Carolina.

"Tatt av kvinnen"

Filmfestival onsdag 15.-fredag 17. oktober i Cinemateket, Filmens Hus, Dronningens gt. 16. Faglig ansvarlig: Wencke Mühleisen. Kontakt Senter for kvinneforskning for eget program.

Family and social change

Seminar torsdag 16. oktober kl. 10-14, Sem.rom, Sognsvn. 70, 5. etasje m/professor i sosiologi og kvinnestudier, Judith Stacey, University of California. Faglig ansvarlig: professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt.

Has feminist research made any difference in the humanities and the social sciences?

Seminar fredag 17. oktober kl. 10-15 i Sem.rom, Sognsvn. 70, 5. etasje m/professor i sosiologi og kvinnestudier Judith Stacey, University of California. Faglig ansvarlig: professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt.

Nettverk for forskning om seksualisert vold:

Når den profesjonelle hjelper blir overgriper

Fredag 24. oktober kl. 9.15-15.30 i Institutt for kriminologi, 7. etasje St. Olavs plass m/innledninger av førsteamanuensis Kjersti Ericsson, lege Anne Louise Kirkengen, spesialpedagog Marit Hoem Kvam og forsker Torun Arntsen Sørheim, Seksjon for medisinsk antropologi, UiO. Faglig ansvarlig: Marit Ihle, Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn.

Påmelding til SFK, tlf. 22 85 89 37, innen 17. oktober 1997.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45

Sted: Patologibygningen

6. oktober: "MSD - kardiovaskulært forskningssenter" v/Ansgar Aasen, Haavard Attramadal, Otto Smiseth.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i ARENAS sem.rom, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "Intergovernmental Relations in the European Community" v/professor Renaud Dehousse, European University Institute.

14. oktober: "Subsidiaritetsprinsippet" v/Senior Researcher Andreas Føllesdal, ARENA.

SUM-seminar

Tid: mandag 6. oktober kl. 14-16.15

Sted: SUM, Sognsvn. 68

"Making Democratisation Work" v/Olle Törnquist.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "90-tallets gjeldskrise og Verdensbankens rolle" v/Henrik Harboe, forsker ved ECON.

14. oktober: "Globalisering og internett: Spredning av ideer og identitet - Nasjonalstaten som politisk-økonomisk aktør i det 21. århundre" v/forsker Morten Bøås, SUM og professor Thomas Hylland Eriksen, Institutt og museum for antropologi.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

14. oktober: "Det nasjonale tuberkulosekontrollprogrammet i Sudan; hva kan Norge lære av det?" v/professor Gunnar Bjune, Institutt for internasjonal helse.

Fokus på flyktningefamilier - psykososiale problemer og mestring

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

8. oktober: "Foreldres traumer - innvirkning på neste generasjon" v/sjefpsykolog Ellinor F. Major, Psykososialt senter for flyktninger.

15. oktober: "Splittede familier - barn som blir gjenforent med foreldre i eksil" v/spesialpsykolog Amalia Carli, Psykososialt senter for flyktninger.

"The good society"

er tittelen på årets Eilert Sundt-forelesning som holdes onsdag 15. oktober kl. 16.15 i Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino. Foreleser er professor Charles E. Lindblom, Yale University, USA, kjent for sine arbeider på grenseområdet mellom sosialøkonomi og statsvitenskap. I Norge er han særlig kjent for sine publikasjoner innen organisasjons- og beslutningsteori. Han har også skrevet klassikeren Politics, Economics and Welfare (1953) med kollegaen Rovert A. Dahl, æresdoktor ved UiO i 1994.

"Finnes det normer i internasjonal politikk?"

er tittelen på en forelesning som dr.philos. Janne Haaland Matlary, forsker ved ARENA holder onsdag 15. oktober kl. 12 i Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern.

Arr.: Katolsk Studentlag.

"Where do linguistic intuitions come from?"

er tittelen på en gjesteforelesning som professor Arnold L. Glass, Rutgers University holder mandag 27. oktober kl. 12.15-14 i Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern.

Arr.:Psykologisk institutt.

Antikken i det moderne

Romere i Amerika

Åpent kveldsarrangement onsdag 8. oktober kl. 18.15 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern. Ole Michael Selberg fra Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, om nobelprisvinneren Henryk Sienkiewicz og hans suksessroman Quo vadis? (1896). Maria Wyke fra University of Reading, om romere på film med spesiell referanse til Mervin LeRoys filmatisering Quo vadis (1951). Maria Wyke har nylig utgitt Projecting the Past: Romans, Cinema and History (London Routledge, 1997). Det vil bli vist utdrag fra LeRoys Quo vadis med Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn og Peter Ustinov.

De nye skipsfunn i Roskilde

Direktør ved Vikingeskibshallen i Roskilde, Tinna Damgård Sørensen vil fredag 10. oktober kl. 14.15-15 i Seminarrommet, Frederiksgate 3 fortelle om nye funn av skip fra vikingtid og middelalder. Under grunnarbeider for utvidelsen av Vikingeskibshallen i Roskilde fant man blant annet et ca. 36 m langt vikingskip fra 1020 e.Kr., det største som noen gang er funnet.


Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere