Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997


 

Botanisk hage blir satt pris på

Det er tydelig at mange setter pris på Botanisk hage. I løpet av de siste ukene har hagen fått Oslo kommunes hagepris for offentlige anlegg, og den er blitt kåret til Oslos peneste område av Dagsavisen Arbeiderbladets lesere.

- Dette er hyggelig, sier bestyrer Per Sunding i Botanisk hage og museum. Han forteller at Botanisk hage nå har fått priser tre år på rad.

 

Seks oppgaver om mynt

For 25 år siden ble det for første gang i Norge avlagt en magistergrad i numismatikk, læren om gamle mynter. I den anledning har Myntkabinettet laget en utstilling med alle hovedfags- og magistergradsoppgavene som er laget i numismatikk siden 1972. Det er til sammen seks oppgaver. Utstillingen står sammen med myntsamlingen i Historisk museum, som er åpent 12-15 hver dag unntatt mandag.

 

Medisinmenn i Mali organiserer seg

- Medisinmennene i Mali nektar å fortelja dei nasjonale helsestyresmaktene kva plantar som kan brukast til medisin før dei får vita kva dei vil få igjen for det. Det sa forskar Drissa Diallo frå Det nasjonale instituttet for helseundersøkingar i Mali under seminaret "Frø plantar i Sør til medisinar i Nord" denne veka. Senter for utvikling og miljø stod bak seminaret der forskarar og representantar frå den farmasøytiske industrien diskuterte etiske problemstillingar i tilknyting til nye medisinske plantar som blir oppdaga i tropiske land og deretter patentert av eit legemiddelfirma i eit av dei rike landa i nord.

- I Mali har medisinmennene begynt å kreva noko tilbake for å dela den kunnskapen dei har med styresmaktene, fortalde Diallo, som forklarte at regjeringa har blitt tvungen til å setja ned ein kommisjon som skal koma fram til felles lovar og reglar som både medisinmennene og styresmaktene kan bli nøgde med.

- Me håpar difor at medisinmennene no kan organisera seg i ein felles interesseorganisasjon som kan tala deira sak overfor styresmaktene, sa Drissa Diallo.

 

Utstillingen "Alzheimer"

Målet med utstillingen er å informere om aldersdemens/alzheimer. Her illustreres sykdommens utvikling og egenart ved hjelp av visuelle hjelpemidler. Utstillingen passer for alle som vil vite mer om denne sykdommen, og ønsker spesielt å nå pårørende, helsepersonell og skoleklasser. Utstillingen vises på Blindern, Helga Engs hus - inngang fra Blindernveien. Utstillingen, som blir stående til 10. oktober, er unik i sitt slag og har vakt oppsikt i de europeiske landene der den er vist. (Foto: Xenia Isaksen)

 

Brandtzæg medlem i tysk akademi

Professor dr.philos. Per Brandtzæg ble innvalgt som medlem 30. juni 1997 av det eldste naturvitenskapelige akademi i Tyskland, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, som ble opprettet i 1652. Medlemmene representerer alle grener av naturvitenskapene, også medisin. Man blir opptatt etter en grundig prosess av bedømmelse, og medlemskap oppfattes som en ære. Professor Brandtzæg er ansatt ved Universitetet i Oslo, Institutt for patologi ved Rikshospitalet. Han er en verdenskjent forsker innen immunologi og immunhistokjemi. For øvrig har dette akademiet bare to andre norske medlemmer, professor emeritus Arnt Eliassen, geolog og meteorolog, og professor emeritus Olav Hilmar Iversen, patolog og kreftforsker.

 

Afrika-salen stenges

Fra og med 2. oktober vil Afrika-salen i Etnografisk museum være stengt. Det skal lages en ny Afrikautstilling som vil åpnes mot slutten av 1998. Under demonteringen vil også Sør-Asiasalen stenges fra 2. til 17. oktober.

 

Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvilket av UiOs fakulteter har flest studenter?

3. Hva står forkortelsen SUM for?

4. Hvem var Helga Eng?

5. Hva betyr kariesprofylakse?

Svar

1. Ingeborg Jacobsen, dekan ved Det odontologiske fakultet

2. Det historisk-filosofiske fakultet (HF)

3. Senter for utvikling og miljø

4. Professor i pedagogikk, grunnlegger og bestyrer av Pedagogisk Forskningsinstitutt 1939-48. Levde fra 1875 til 1966.

5. Forebygging av tannråte. UiO har en egen Klinikk for barnetannpleie og kariesprofylakse.

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere