Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997


 

Intervju ved tilsetting

Ved ansettelser av professorer, førsteamanuenser, førstelektorer og førstebibliotekarer skal det som hovedregel brukes intervju dersom man ikke vet om søkeren egner seg for stillingen. Innstillingsorganet kan også bestemme at det skal holdes prøveforelesninger eller andre prøver. Det vedtok Kollegiet på sitt møte sist tirsdag. Hensikten er å få utfyllende opplysninger om søkerens kvalifikasjoner som formidler og miljøskaper, og å hindre at det blir tilsatt folk som kan få en negativ effekt på hele fagmiljøet. Vurderingen av personlig egnethet skal fungere som supplement til den faglige vurderingen.

 

UiO som aksjespekulant

Pengene i universitetets fond og legater skal kunne plasseres i utenlandske aksjer. Kollegiet har bestemt at inntil 80 prosent av porteføljen skal investeres i aksjer, med maksimalt 40 prosent i utenlandske aksjer. Universitetet forvalter i dag om lag 370 fond og legater med en samlet forvaltningskapital på 750 millioner kroner.

Kollegiet vedtok også at forvaltningen av pengene skal ha en høy etisk standard, og at sikkerhetstiltakene knyttet til plasseringene skal bli styrket.

 

Lundby leder for multimediesenteret

Førsteamanuensis Knut Lundby ved Insitutt for medier og kommunikasjon er engasjert som leder for det nye multimediesenteret fram til lederstillingen blir besatt. Kollegiet har bevilget 900 000 kroner til senteret i 1998. Det skal dekke lønn til to ansatte, drift og kjøp av administrative tjenester. Senteret er formelt opprettet fra 1. januar 1998.

 

Nye fag

Kollegiet går inn for å opprette mellomfag i sykepleievitenskap, mellomfag i spesialpedagogikk og et mastergradsprogram i Comparative and International Education fra 1. januar 1998.

 

Søkere med laud avvist

Det var to fagmiljøer som måtte avvise laudable søkere til hovedfag i høst. Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet var det 36 søkere med karakteren 2,5 som ikke fikk tilbud om studieplass, mens seks av søkerne til hovedfaget i sosialantropologi også hadde 2,5 uten å få tilbud om studieplass.

 

Hvordan er studentenes levekår?

Statistisk sentralbyrå skal gjennomføre en levekårsundersøkelse blant 4000 universitets- og høgskolestudenter. Målet er blant annet å finne ut hva studentene lever av, hva de bruker pengene til, hvor de får dem fra, om de er rikere eller fattigere enn andre samfunnsgrupper og om storbystudentene er dårligere stilt enn andre.

Undersøkelsen vil bli gjennomført til våren, og resultatene vil være klare i løpet av høsten 1998.

Kriterier for god forskning

Hva er god forskning? Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har intervjuet 64 forskere ved norske universiteter, i instituttsektoren og i næringslivet for å finne ut hva de legger i begrepet forskningskvalitet. Undersøkelsen viser at det er en stor grad av enighet på tvers av fag om hvilke elementer som karakteriserer god forskning: (1) soliditet, (2) originalitet og (3) faglig relevans eller en eller annen form for samfunnsmessig eller

praktisk nytteverdi. Disse elementene kan beskrives som minstekrav eller idealkrav. God forskning skal altså si oss noe vi ikke visste fra før, den må ikke være triviell og det må være belegg for det som sies.

Undersøkelsen er utført av Magnus Gulbrandsen og Liv Langfeldt ved NIFU.

 

Utforsker Halvdanshaugen

Oldsaksamlingen boret nylig kjerneprøver i Halvdanshaugen i Buskerud. Resultatene av prøven vil foreligge om ett år. Da vil vi kunne få svar på om denne gravhaugen kan tidfestes til Halvdan Svartes tid.

- Sagaene nevner at Halvdan Svarte bygde en haug. Men vi har aldri fått bevist at det er denne haugen. Vi kan også få vite hvordan det var i området på denne tiden.

Årsaken til at det ble satt igang boring nå, er at haugen synker. Vi har ikke tatt standpunkt til om haugen skal graves ut. Det er en kjempejobb som vi egentlig ikke har kapasitet til, sier forsker Jan Henning Larsen ved Oldsaksamlingen.

 

Stearinlys utløser røykvarslerne

I "Ukebulletinen" fra Fysisk institutt melder områdeleder ved Teknisk avdeling at røykvarslerne kan slå ut når man tenner stearinlys. Han ber alle vise forsiktighet når de bruker stearinlys i Fysikkbygningen.

 

Hver tredje student fra Oslo

Bare 37,7 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo høsten 1995 hadde Oslo som bostedsfylke. 7250 av UiOs studenter var fra Akershus, mens det var om lag 2000 fra Østfold, Buskerud eller Vestfold.

NTNU i Trondheim var det eneste universitetet som hadde flere innflyttede studenter enn UiO. Der hadde 64,2 av studentene andre bostedsfylker enn Sør-Trøndelag. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere