Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Fylte Aulaen til randen

Flere hundre mennesker måtte vises bort da den verdenskjente Jürgen Habermas gjestet Universitetets Aula i går. De heldige som fikk plass kan i hvert fall si: Jeg var der. Om de hørte noe - eller skjønte noe er noe helt annet.

(---) Kort oppsummert foreleste Habermas om krisen i velferdsstaten. Ifølge Habermas er denne krisen drevet fram av den økonomiske globaliseringen som tar makt fra nasjonalstaten.

Velferdsstaten ble bygget ut som en løsning på problemene som følger med det kapitalistiske systemet. I dag ødelegger globaliseringen av økonomien dette motmedisinen til kapitalismen, og derfor øker på ny forskjellene blant folk og det har vokst fram nye underklasser.

Dagsavisen Arbeiderbladet, 20. september

Jus og etikk

VI TRODDE at jus og etikk hadde ganske mye med hverandre å gjøre. Men når vi hører at jusstudentene på Universitetet i Oslo får fire dager undervisning i etikk i løpet av fem og et halvt år, skjønner vi at vi har tatt feil. Etikktimene er til alt overmål frivillige. Vi skal ikke insinuere at advokatstanden bærer preg av forholdene. Men dette er mer enn underlig.

Leder i Vårt Land, 24. september

Professoral (u)vitenskapelighet

Professor Per Fugelli har vært på storviltjakt bak slottet. Byttet er nedlagt, partert og dissekert, og dermed kan han uttale seg om hvordan viltet har det på disse grønne gressgangene. Her er det ensomhet, karrierejag og rødvinsfyll, forteller han. Men først løfter han blikket mot publikum og presiserer at vitenskap, nei det er denne undersøkelsen slett ikke.

For hva karakteriserer et vitenskapelig funn? Blant annet at man kan trekke generelle slutninger om den gruppen man har undersøkt, og at andre forskere kan repetere funnene. Derfor kaller han det ikke vitenskap, men "provotainment". (---)

At det finnes ensomhet, alkoholmisbruk og karrierejag også i denne delen av befolkningen er knapt noen overraskelse, men at det er verre her enn i andre deler av storbyen har vi ikke holdepunkter for. Derimot vet vi med sikkerhet at man lever betydelig lenger i de best stilte bydelene. Forskjellene er dramatisk store og kan sammenliknes med forskjellene mellom Norge og land i Øst-Europa. Ulikhetene i dødelighet må representere forskjeller i sykelighet. Årsakene til disse ulikhetene er stort sett ukjent, og dette burde provosere både til vitenskapelige undersøkelser og impertinente spørsmål til våre politikere. Kjære Per Fugelli, bruk fiksjonen til underholdning og la vitenskapen provosere. Da kan vi alle ha større gleder av dine retoriske gaver.

Leserbrev, Dagbladet 23. september

Fornærmelelse af de nye studerende

Det var dog en ejendommelig modtagelse de nye førsteårsstudrende fik i Universitetsavisen den 28. august.

På forsiden får de at vide i hovedoverskriften at "Nye studerende mangler akademisk modenhed". For det første kan man spørge: Hvad ellers? Kan man forlange at folk skal have "akademisk modenhed" når de starter på universitetet? Er det ikke nettopp noget af det vigtigste, de skal lære at få gennem de mange års studier og senere i arbejdet som akademiker? Skal selve studiet ikke være en modningsproces?

Leserbrev i Universitetsavisen 11. september


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere