UiOs datapioner feiret

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Universitetets senter for informasjonsteknologi(USIT) arrangerte 25. september seminaret "IT mot sekelskiftet" som en hyllest til 70-årsjubilanten Rolf Nordhagen. At de hadde et fremtidsrettet tema i anledning av at Nordhagen blir pensjonist, er ingen tilfeldighet.

AV MARGARETH B. BENTSEN

- Rolf Nordhagen har alltid vært nysgjerrig og sett fremover. Han har hatt visjoner for virksomheten, og en evne til å gi universitetet et tidsmessig datatilbud, sa prorektor Knut Fægri i sin tale til jubilanten. Han syntes det var imponerende at Nordhagen hadde klart å følge med i den rivende utviklingen i faget i de årene han hadde vært leder av USIT.

FREMTIDENS USIT

Fete lønninger i næringslivet gjør i dag mange informatikkstudenter til halvstuderte røvere. De fullfører ikke studiet, og de blir i hvert fall ikke forskere. Dette er en utvikling som bekymrer IT-direktør Arne Laukholm ved USIT. Men samtidig ser han de store utfordringene som kommer. De er blant annet knyttet til det nye Universitetsbiblioteket og til Fornebu-prosjektet.

Laukholm understreket at de mange utfordringene i fremtiden fordrer at USIT må endre seg. Enheten må bygge opp en infrastruktur som kan være et støtteapparat for nye tjenester: telemedisin, digitalt bibliotek og datavarehus for forskningsformål. Dessuten vil det komme tredimensjonale digitale samlinger (museer).

Læringsteknologien vil endre seg og administrasjonen av forskningsdata vil i mye større grad foregå ved hjelp av datateknologi.

- USIT har i stor grad konsentrert seg om de administrative systemene de siste årene. Vi har ikke satset nok på primæraktivitetene forskning, undervisning og formidling. Dette blir en viktig oppgave for USIT i fremtiden, sa Laukholm.

"FORNEBY"

- Vi må gjøre det spennende og attraktivt å være her, så studentene ikke forsvinner. Kanskje nettopp Fornebu-prosjektet kan bidra til det, sa Nordhagen i en kommentar fra sin plass i salen, da prosjektleder Håkon Gundersen fra Norsk Investorforum hadde presentert planene for utnyttelsen av Fornebu.

Allerede 4. oktober neste år blir området stående tomt, klart til å bli utnyttet. Men til hva?

- Kan vi skape noe som både er nyttig for landet og for investorene? spurte Håkon Gundersen. Hans visjon er at det innen år 2005 skal opprettes et attraktivt nærings- og kompetansesenter der. Området bør ikke bare utnyttes til boligbygging eller næringsvirksomhet.

- Vi bør se områder til bolig- og næringsformål i sammenheng med utviklingen av et kompetansesenter, hevdet han. Han kalkulerte med at 50 000 mennesker skulle holde til der ute, tilsvarende en by på størrelse med Drammen eller Kristiansand. Noen har allerede kalt den "Forneby".

- Vanligvis utvikles en by i løpet av hundrer av år. Her skal vi lage den i løpet av noen få år, sa han.

UTNYTT EKSISTERENDE RESSURSER!

Han la vekt på at Fornebu-prosjektet må utnytte de intellektuelle ressursene som allerede eksisterer ved de store institusjonene.

- Telenor kommer til å bli en av de viktige aktørene på Fornebu. De kommer til å ha behov for mennesker med kompetanse, noe blant andre Universitetet i Oslo bør tilby dem, sa Gundersen.

TENK REGIONALT!

For å motvirke den sentraliserende effekten som informasjonsteknologien har, mente han det var viktig å tenke regionalt.

- Kompetanse bør utvikles også utenfor de sentrale områdene. Man bør finne geografisk nøytrale funksjoner i statsadministrasjonen som kan settes ut, sa han. Distribusjon av kompetansen gir mulighet for verdiskapning for landet som helhet, mente Gundersen.

Professor Rolf Nordhagen er født i Bergen i 1927. Han tok sin Ph.D. i fysikk ved University of Liverpool i 1958. Siden drev han forskning ved Universitetet i Oslo der han ble dosent i 1970 ved Fysisk institutt. Fra 1972 til - 86 var han EDB-sjef ved Universitetet i Oslo, og fungerende til 1988. I 1986 ble han ansatt som professor i informatikk.

RIVENDE UTVIKLING: Rolf Nordhagen har fulgt den rivende utviklingen innen IT-faget. Han har ikke tenkt å gi seg med det. (Foto: Ståle Skogstad)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere