Hva skjer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

Nytt fra Tøyen

Forskningsdagene 1997

Lørdag 20. september: Foredrag med Akerselva som tema i 1. etasje, Zoologisk museum

Kl. 11: "Geologien langs Akerselva" v/førstekonservator Inge Bryhni.

Kl. 11.45: "Blomster og trær ved Akerselva" v/avdelingsingeniør Siri Rui.

Kl. 13: "Fisk og bunndyr i Akerselva" v/førsteamanuensis Svein Jakob Saltveit.

Kl. 13.45: "Bruk av Akerselva i skolens undervisning" v/førsteamanuensis Eva Mæhre Lauritzen.

Søndag 21. september: Ekskursjoner til Akerselva med presentasjon av flora, fauna og geologiske forhold ved og langs elva. Oppmøte ved Nybrua kl. 11 og avslutning i Nydalen kl. 15 v/førstekonservator Inge Bryhni, avdelingsingeniør Siri Rui og førsteamanuensis Svein Jakob Saltveit.

Botanisk hage

Hemulene ledes av Norsk Botanisk Forening, som arrangerer botanikktilbud for barn. Søndag 21. september er det sopptur i Østmarka med oppmøte kl. 11 utenfor Skullerud T-banestasjon. Ta med soppbok, kurv og kniv. Turledere: Anders Often, Jan Wesenberg og Torborg Galteland.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje i Geologisk museum

21. september: "Trilobitter som levende dyr" v/cand.scient. Ole A. Hoel.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

The Rhetoric of the Opera

Words, Voices, and Gestures in Early Opera

er tittelen på et nordisk, tverrfaglig seminar som arrangeres av Institutt for musikk og teater i dagene 26.-28. september. Nærmere opplysninger: Jørgen Langdalen, tlf. 22 85 48 67, e-post: jorgen.langdalen@imt.uio.no

Barokkseminaret

Arr.: Klassisk og romansk institutt

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

26. september: "Spanish baroque poetry: allmenn comparative reading of Quevedo et de Góngora" v/professor Michele Gendreau-Massaloux, Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités de Paris.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Toleranz. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

25. september: "Die rechtliche, politische und gesellschaftliche Stellung der Juden in der multikulturellen Schweiz von 1848 bis 1945" v/Charlotte Oldani.

Seminar om nordisk seinmellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndagar kl. 12.15-14

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

29. september: "Alterskapene i Trondenes kirke og deres proveniens" v/professorstipendiat Jan von Bonsdorff, Universitetet i Tromsø.

Gjesteforelesning ved Samuel E. Martin

Professor emeritus fra Yale University, Samuel E. Martin vil holde to gjesteforelesninger mens han besøker Institutt for østeuropeiske og orientalske studier: mandag 22. september kl. 15 i rom 542, Henrik Wergelands hus, Blindern: "What do Japanese and Korean have in common?" og tirsdag 23. september kl. 15 i kantinen, 12 et. i Niels Treschows hus, Blindern: "Copula Structures in Korean and Japanese".

Gjesteforelesning ved Jeff Malpas

Professor Jeff Malpas, Murdoch University, Australia gir en forelesning fredag 26. september kl. 10.15-12 i Sem.rom 389, P.A. Munchs hus, Blindern: "Kant, Davidson and the Unity of Consciousness". Jeff Malpas leder styringsgruppen for filosofi-programmet ved Murdoch, har skrevet boken Donald Davidson and the Mirror of Meaning: Holism, truth, interpretation og flere artikler om hermeneutikk og om transcendentale argumenter.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

9. oktober: Forelesning v/Dr. John Krige, director, Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, La Villette, Paris.

Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

2. oktober: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): "Økologiske faremomenter ved genmodifiserte organismer" v/førsteamanuensis Reidunn Aalen. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): "Korset i lotusblomsten. Den glemte kristendomshistorien i Asia" v/professor Oskar Skarsaune.

Humanistisk kollegium

Tema: "Mennesket - fremmed i verden?"

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

30. september: "L'éthique de la mémoire" v/Paul Ricoeur.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Oss mennesker imellom - veier til bedre samspill, samarbeid, samliv , samfunn

Tid: tirsdager kl. 19.45-21.30

Sted: Aud. 3, underetasjen, Kristine Bonnevies hus, Blindern

23. september: "Oss mennesker imellom. Hvordan kan samspillet mellom mennesker bli bedre, slik at utfordringer på alle plan kan løses mer konstruktivt, og det kan skapes bedre liv/miljø og samfunn/kultur" v/Mosse Jørgensen, pedagog og politiker.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

19. september: "Forskeres forståelse av forskning og forskningspolitikk" v/Werner Christie Mathisen.

Senter for kvinneforskning

Veiledningsseminar i feministisk teori-utvikling

Tid og sted: fredagene 19. september og 7. november kl. 10.15-16 i Sem.rommet, Senter for kvinneforskning, 5. etasje, Sognsvn. 70. Faglig ansvarlig professor Jorun Solheim. Nærmere opplysninger: tlf. 22 46 16 70.

Sex and Status in the Scottish Enlightenment

John Millar and the Sociology of Gender Roles. Seminar fredag 3. oktober kl. 10.15-12 i Sem.rommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Innledning v/professor i historie Richard Olsson, Harvey Mudd College og Claremont Graduate School, California, USA. Seminaret er et samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Faglig ansvarlig: Ass. faglig leder Elisabet Rogg, SFK.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i ARENAS sem.rom, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "Intergovernmental Relations in the European Community" v/professor Renaud Dehousse, European University Institute.

SUM-seminar

Tid: torsdag 25. september kl. 12.15-14

Sted: Aud. 2, Eilert Sundts hus, Blindern

"Why gender issues remain marginal in development" v/Constantina Safilios Rothschild, Senior Research Coordinator, National Centre for Social Research, Athens.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern

23. september: "Satser NORAD på utdanning?" v/Tove Strand Gerhardsen, direktør i NORAD og Birgit Brock-Utne, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

30. september: "Vårt verdensbilde og solidaritetsbegrepet" v/Kjetil Hillestad, FN-sambandet.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

30. september: "Integrert schistosomiasisbekjempelse med såpebæret Endod i Etiopia" v/Svein Gunnar Gundersen, Institutt for internasjonal helse og daglig leder ved Ullevål senter for u-landsmedisin, og Kjell Esser, NORAGRIC.

Fokus på flyktningefamilier - psykososiale problemer og mestring

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

8. oktober: "Foreldres traumer - innvirkning på neste generasjon" v/sjefpsykolog Ellinor F. Major, Psykososialt senter for flyktninger.

IT mot sekelskiftet

I anledning av 70-årsdagen til Rolf Nordhagen, professor i informatikk og tidligere EDB-sjef ved UiO inviterer USIT til fagseminar torsdag 25. september kl. 11.15-16 i Store auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalleen 23. Program: Prorektor Knut Fægri ønsker velkommen (kl. 11.15); IT-direktør Arne Laukholm: "Å løfte blikket opp fra plogfuren - Trender mot sekelskiftet" (kl. 11.30); prosjektleder Håkon Gundersen: "Fornebus betydning for IT i distriktene" (kl. 12.00); direktør Erling Martmann-Moe: "Takk for at du ga meg en jobb, Rolf! - Om å leve av Internett" (kl. 14.00); IT-konsulent Mats Brunell: "When all is said and done, more is said than done - Svensk IT mot år 2000" (kl. 14.30); professor Sven Tafvelin:"Internett II - Utfordringer for Norgen og Europa" (kl. 15.00); seksjonsleder Kjell-Åge Bringsrud: "IT i undervisningen" (kl. 15.30.

(Parkeringsmuligheter på nedsiden av Informatikkbygningen.)

Helse- og miljøproblemer i storbyer

Styringsgruppen for miljøforskning arrangerer et seminar onsdag 8. oktober 1997 kl. 9.30-15.30 i Håndverkeren møtesenter, Rosenkrantz gt. 7. Det blir innledning v/professor Arne T. Høstmark, Seksjon for forebyggende medisin, deretter følger disse foredragene: "Miljøproblemer og urbanisering; historisk perspektiv" v/førsteamanuensis Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (kl. 9.40); "Miljøproblemer i storbyer, eksponeringsdata, metodeproblemer" v/Eyolf Osmundsen, Miljø- og næringsmiddeletaten (kl. 10.25); "Lovreguleringer for å begrense miljøproblemer i storbyer" v/Marit Halvorsen, Institutt for privatrett (kl. 11.45); "Hvilke mål har vi på helse?" v/førsteamanuensis Bjørgulf Claussen, Trygdemedisin (kl. 13.30); "Hvordan koble eksponeringsdata og helsedata?" v/Per Nafstad, Folkehelsa (kl. 14.20). Til slutt diskusjon.

Påmelding innen 25. september 1997 til Einar J. Berntsen, MN-fakultetet, Pb. 1032 Blindern, 0315 Oslo, e-mail: einar.berntsen@matnat.uio.no

From Plants in the South to Medicine in the North

Workshop arrangert av SUM mandag 29. september 1997 kl. 9-17 i Håndverkeren, Rosenkrantz gt. 7. Åpning v/rektor Lucy Smith, deretter følger disse paneldebattene med deltakere fra inn- og utland: "Bioprospecting: What is it? Who does it? What are the benefits and for whom?"(kl. 9.15); "Basic research and application of results: Perspectives and ethical considerations from scientists in botany and pharmacy" (kl. 11.20); "Bioprospecting in the light of the Convention on Biological Diversity and national Legislation in the South" (kl. 13.45); "The role of patents for the consequences of bioprospecting" (kl. 15.30).

Nærmere opplysninger v/Hans-Jørgen Oppi Christiansen, SUM, tlf. 22 85 89 19, fax 22 85 89 20, e-mail: h.j.christiansen@sum.uio.no


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere