Doktorgrader

Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1997

Det medisinske fakultet

Cand.med. Jens Ivar Brox vil tirsdag 23. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gt. 47 offentlig forsvare sin avhandling "Rotator tendinosis of the shoulder. Some aspects considering muscle performance, treatment and prognosis" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Per Olaf Ekstrøm vil fredag 26. september kl. 10.15 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital offentlig forsvare sin avhandling "The use of microdialysis to investigate extracellular pharmacokinetics of methotrexate" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Inger Nina Farstad vil lørdag 27. september kl. 10.15 offentlig forsvare sin avhandling "Adhesion Molecules on Human Intestinal Lymphoid cells: Implications for Potential Trafficking Properties" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Ted Reichborn-Kjennerud vil lørdag 27. september kl. 10.15 i Auditoriet, Tårnbygget, Aker sykehus, divisjon psykiatri, Sognsvannsveien 21 offentlig forsvare sin avhandling "Patients with seasonal affective disorder. A study of the clinical picture, personality disorders, and biological aspects" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Jon Haarberg vil lørdag 27. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gt. 47 offentlig forsvare sin avhandling "Parody and the praise of folly" for dr.art.-graden.

Cand.philol. Elin Nesje Vestli vil lørdag 4. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gt. 47 offentlig forsvare sin avhandling "Die Figur zwischen Faktizität und Poetizität. Zur Figurenkonzeption im Dokumentarischen Drama Heinar Kipphardts, Peter Weiss und Tankred Dorsts" for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Lars Lierstuen forsvarte 15. september sin avhandling "Design and processing of passive integrated optical devices in silicon oxynitride" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Stein Sæbøe-Larssen forsvarte 16. september sin avhandling "Molecular characterisation of the Minute syndrome in Drosophila: cloning and analysis of ribosomal protein genes" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Øyvind Steen forsvarer 19. september sin avhandling "The use of outcrop data in fault prediction analysis" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Øystein Lund Bø vil mandag 22. september kl. 13 i Aud. 467, Fysikkbygningens østfløy, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Phonon-assisted Electronic Transport in Low-dimensional Semiconductors" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Øystein Gullvåg Holter forsvarte 13. september sin avhandling "Gender, Partiarchy and Capitalism: A Social Forms Analysis" for dr.polit.-graden.

Cand.oecon. Brita Bye vil onsdag 24. september kl. 12.15 i Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Intertemporal Analyses of Tax Policies in Open Economies" for dr.polit.-graden.

Cand.oecon. Bente Halvorsen vil fredag 26. september kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium offentlig forsvare sin avhandling "Methodological Issues in Applying Stated Preference data to the Valuation of Public Goods" for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Elisabeth Buk-Berge vil fredag 26. september kl. 10.15 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Oppdragelse til `frihet'. Skolens oppgave i Polens unge demokrati. En real- og idéhistorisk studie" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere