Småsaker

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

Humboldtpris til Føllesdal

Professor i filosofi, Dagfinn Føllesdal har fått "Alexander von Humboldts Research Award for Researchers in the Field of Humanities". Prisen gir muligheten for et lengre forskningsopphold i Tyskland.

Nominert til Prisen for god forskningsformidling

Universitetets pris for god forskningsformidling blir delt ut på Forskningstorget fredag 19. september. Følgende er nominert til prisen:

Professorene Geir Thomas Hylland Eriksen, Institutt for museum og antropologi, Nils Christie, Institutt for kriminologi, Alv Egeland, Fysisk institutt, Ole Jørgen Benedictow, Historisk institutt, Jon Bing, Institutt for rettsinformatikk, Hans Prydz, Bioteknologisenteret, Kjell Venås, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Harald Møllendal, Kjemisk institutt og Ivar Isaksen, Institutt for geofysikk og førsteamanuensis Ruth Laila Schmidt, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.

Prisen består av en plakett og 50 000 kroner.

Fransk stjernefilosof til UiO

Den franske filosofen Paul Ricoeur kjem til Universitetet i Oslo den første veka i oktober. Då skal han halda førelesingar på Klassisk og romansk institutt og Nordisk institutt. Paul Ricoeur er fødd i 1913 og han har undervist ved fleire franske og amerikanske universitet.

- Det er særleg hermenevtikken som er knytt til Ricoeurs namn, fortel Hallvard Haakonsen i Humanistisk Kollegium til Aftenposten.

- Forsøket på å binda saman to ytterpunkt, fortolkingsteori og subjektsfilosofi, kjenneteiknar Ricoeurs tenking. Han prøver altså å byggja ei bru mellom Rene Descartes og Sigmund Freud, seier Haakonsen.

Nytt universitet i Danmark

Odense Universitet, Handelshøjskole Syd - Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetssenter går inn for å slå seg sammen til "Universitetet i Syddanmark". Dette vil bli et fire-campi-universitet med avdelinger i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og med om lag 17 000 studenter. Dannelsen av det nye universitetet innebærer etableringen av en rekke nye utdanninger i det sørlige Jylland.

Jahreprisen

Anders Jahres medisinske pris for 1997 går til professor Liv Kristin Hatle ved Universitetet i Linköping. Prisen er på 600 000 kroner og vil bli overrakt i Universitetets Aula fredag 10. oktober. Hatle får prisen for sitt pionerarbeid innen ultralyddiagnostikk av hjertesykdommer.

Anders Jahres pris for yngre forskere går i år til professor Olli-Pekka Kallioniemi, Tampere, for hans studier av genetiske endringer ved kreft og til universitetslektor dr.med. Søren Nielsen, Universitetet i Aarhus, for hans studier av mekanismer for regulering av kroppens væskebalanse.

Bedriftsutvikling på Blindernkonferansen

Årets Blindernkonferanse vil handle om veien fra forskning til bedriftsutvikling. Den går av stabelen torsdag 2. oktober, og der er det blant annet mulig å høre mer om utvikling av nye legemidler, mikroteknologi, transportplanlegging og "flåtestyring" og om kompetanseutvikling, læring og utdanning i informasjons- og konkurransesamfunnet. Til konferansen kommer blant annet politikere, næringslivstopper og forskere fra inn- og utland.

Dagen før konferansen avholdes bedriftsdagene i Oslo Rådhus, og der er temaet "Bedriftsutvikling og næringspolitikk i hovedstadsområdet". Bedriftsdagene arrangeres av Oslo kommune, og består av en rekke seminarer om alt fra bedriftssamarbeid og finansiering av vekst til skole og samferdsel.

Ledige gjesteforskerboliger

For gjesteforskere ved UiO er det ledig tre to-roms leiligheter i Minister Ditlevs vei 20 på Kringsjå (leie kr. 3500 per måned pluss administrasjonsgebyr) og en fem-roms familieleilighet på Sogn studentbys område (leie kr. 7030 per måned pluss administrasjonsgebyr).

Utleieforholdene administreres av SiO Studentboligene, og henvendelse om leie rettes til boligkonsulent Ann-Mari Moe, telefon 22 18 83 76. Henvendelser skal skje gjennom instituttet (instituttbestyrer/kontorsjef). Leilighetene blir leid ut fortløpende, og det er derfor ingen søknadsfrist.

Kassa stenges

Regnskapsseksjonen og kassa i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern holdes stengt følgende dager:

Tirsdag 23. september

Onsdag 24. september

Torsdag 25. september

Studenter uten saker

Mange av dem som etter hvert har tilbrakt noen tiår ved Universitetet i Oslo, kan i melankolske stunder sukke over at dagens studenter ikke har nok å kjempe for. Vi kan nå dokumentere at sukket er berettiget: Studentparlamentet har nemlig avlyst sitt møte den 18. september på grunn av utilstrekkelig saksmengde. Såvidt Uniforum erfarer, har dette aldri tidligere skjedd i Studentparlamentets historie.

Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvor mange besøk hadde universitetets museer i fjor?

3. Hva er Kollegierådet?

4. Hvem var rektor før Lucy Smith?

5. Hva står forkortelsen cand.mag. for?

Svar:

1. Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi

2. Over én million

3. Kollegiets rådgivende organ. Her sitter representanter for alle fakultetene, for de ansatte og for studentene.

4. Inge Lønning

5. Candidatus/candidata magisterii

Pressebiter

Kortere vei til hovedfag

Reform gjør høyere utdanning mer attraktivt

Fra neste år kan det bli mulig for studentene på universitetene å studere hovedfag med ett grunnfag mindre i sekken. - Det er et faktum at vi har det lengste studiet blant europeiske land, sier rektor Lucy Smith ved Universitetet i Oslo.

Som leder av Det Norske Universitetsråd skal rektor Lucy Smith ta stilling til forslaget i cand.mag.-utredningen gjort ved NTNU i Trondheim. Forslaget om å senke kravene til hovedfag kan dermed bli den største reformen innen for høyere utdanning siden Ottosen-komiteen innførte vekttallsprinsippet sent på 60-tallet.

Dagsavisen Arbeiderbladet 9. september

Professor kastet Jens på dør

BLINDERN: Professor Arild Underdal sto på sitt. Han hadde bestilt auditoriet til forelesning om internasjonal politikk. Statsviteren aktet ikke å vike plass for finansminister Jens Stoltenberg som var invitert av studentene til å holde foredrag om regjeringens økonomiske politikk.

Man stod overfor et tilsynelatende uløselig problem: En dobbeltbestilling på et smekkfullt universitet. Det endte med at ministeren flyttet valgmøtet ut på plenen.

- Dette kan bare skje i Norge, sa en litt brydd, men humørfylt minister der han toget ut av det samfunnsvitenskapelige fakultet sammen med alle studentene.

Dagbladet 10. september

Lønning positiv til privat universitet

En fristilling av universitetene er viktigere enn å opprette private universiteter, mener tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Inge Lønning. Han stiller seg likevel positiv til tanken.

Inge Lønning, som i åtte år var rektor ved Universitetet i Oslo, er positiv til BI-rektor Torger Reves utspill om at det bør startes et privat universitet i Norge. Han er også enig i at næringslivet i Norge har vært lite aktive for å få et supplement til den offentlige universitets- og høgskoleutdannelsen. Likevel mener han det vil være viktigere å fristille de offentlige universitetene her i landet:

- Norge er et lite land. Det er begrenset hvor mange universiteter vi har plass til. Allerede nå mangler vi undervisningskompetanse i flere fag.

Aftenposten 14. september

- Stadig flere utsetter valget

Har du vært i "vet ikke"-gruppa helt til i dag? I så fall er du i selskap med mange. - Stadig flere av velgerne venter helt til siste uke, ja til og med helt til siste dag, før de bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på. Velgerne er blitt konsumenter, og de er troløse, sier valgforsker Tor Bjørklund ved Universitetet i Oslo.

Dagbladet 14. september


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere