Kan se når vannklosettet kom

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

Forskningstorget:

Dr.gradsstipendiat Thor Axel Thorsen avleser Oslofjordens historie fra bunnsedimentet. I 1920-årene, for eksempel, da vannklosettet ble vanligere i Oslo, økte mengden av næringsstoffer i fjorden betydelig. Derfor viser sedimentet en større mengde planktonrester fra denne perioden enn tidligere.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Fra 1988 til 1995 tok Thorsen, hans veileder, førsteamanuensis Barrie Dale og noen hovedfagsstudenter sedimentprøver fra bunnen av Oslofjorden på begge sider av Nesoddlandet. De ser en helt klar nedgang i planktonmengden i deler av fjorden, noe som viser at rensingen av indre Oslofjord har hatt effekt. I disse sedimentnivåene er planktonmengden og sammensetningen som den var på begynnelsen av 1800-tallet, før folketallet i Oslo økte.

Geologene kan gå tilbake til tiden før forurensningen begynte. Thorsen har blant annet studert varmere og kaldere perioder, gjennom middelalderen fram til i dag. Han synes det mest interessante er å se hvordan prosesser styrer variasjonen i planktonbestanden, for eksempel klimaendringene og forurensningssituasjonen.

- Mikrofossilene fra 1200-tallet viser arter som vanligvis ikke finnes i våre farvann, men i varmere strøk. De kan gi oss en bedre forståelse av drivhuseffekten, sier han.

VANNKLOSETTET

I begynnelsen av århundret økte befolkningen, dessuten fikk Osloborgerne vannklosett. Dette førte til at konsentrasjonen av næringssalter i fjorden økte, og dermed økte også produksjonen av planteplankton, særlig av en planktonart. Dette kan vi se på sedimentprøvene.

FORSKNINGSTORGET

På Forskningstorget fredag 19. og lørdag 20. september vil han vise fram en sedimentprøve fra Oslofjorden. Det vil også bli vist planktonrester ved hjelp av mikroskop og videoskjerm. Dessuten vil plakater vise den historiske utviklingen i planteplanktonbestanden og den kjemiske sammensetningen av sedimentet og vannet.

DISPUTASEN

Thorsen disputerer 24. oktober for dr.scient.-graden på en avhandling om mikrofossilene, klimaendringer og menneskelige inngrep, blant annet i Oslofjorden.

SEDIMENTSØYLE: Thor Axel Thorsen kan se på sedimentsøylen når vannklosettet kom. (Foto: Eva C. Simensen)

Forskningstorget

Forskningstorget går av stabelen fredag 19. september klokken 10.00-18.00 og lørdag 20. september klokken 10.00-16.00 på Universitetsplassen i sentrum. Du kan besøke 27 boder, der forskningsinstitusjonene i Oslo og Akershus presenterer sin forskning. Temaet er "Levekår og livskvalitet i storbyen".


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere