Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Årets fotballkamp på Blindern: Studentparlamentet vann over universitetsadministrasjonen

Det måtte straffesparkkonkurranse til før laget til Studentparlamentet kunne heva hendene i veret som teikn på at dei hadde vunne årets fotballkamp mot laget til universitetsadministrasjonen. Først blei det spela to vanlege omgangar, før det blei obligatoriske ekstraomgangar. Ingen veit kva stillinga var etter at både dei to første omgangane og ekstraomgangane var spela. Men godt informerte kjelder i universitetsadministasjonen fortel til Uniforum at det nok ikkje var nokon tvil om at Studentparlamentet vann straffesparkkonkurransen. Universitetsadministrasjonen lovar å ta revansj neste år.

DOMMAR LUCY SMITH. Seniorarkitekt Bent Aaby prøver å ta ballen frå leiar for Studentparlamentet, Jon Anders Henriksen. Dommar Lucy Smith passar på at ingen bryt reglane. (Foto: Kirsten Faustino)

Arbeidsforum fem år

I fem år har studenter og nyutdannede akademikere kunnet besøke Arbeidsforum, karrieresenteret på Blindern. Dette er det første karrieresenteret ved et norsk universitet, og i løpet av fjoråret hadde Arbeidsforum over 30 000 besøk. Leder Knut Roppestad har ikke oversikt over hvor mange som har fått jobb gjennom senteret, men understreker at de ikke bare har til hensikt å få akademikerfolket i arbeid:

- Vi legger også stor vekt på å bevisstgjøre folk og hjelpe dem med karriereplanleggingen. Dessuten arbeider vi med holdningsskapende arbeid både overfor arbeidslivet og universitetet, forteller han.

ARBEIDSDYKTIGE: I fem år har Arbeidsforums stab hjulpet studenter og akademikere å navigere i arbeidslivet. Leder Knut Roppestad sitter foran. (Foto: Ståle Skogstad)

Bøssebærere ønskes

- Er det noen av universitetets ansatte som vil bære en bøsse for årets TV-aksjon? spør fylkesaksjonskonsulent Yngve Vogt. TV-aksjonen i år er tildelt Den norske kreftforening, og pengene vil gå til forskning, forebyggende arbeid, omsorg og informasjon. De som er interessert i å være bøssebærer søndag 9. november, kan ta kontakt med Yngve Vogt på telefon 22 66 27 46.

UiO er synlig

Universitetet i Oslo er både synlig og hørbar i mediene. I fjor hadde UiOs ansatte over tusen innlegg i radio eller TV, ifølge universitetets Rapport 1996. Det skulle bli omtrent tre innlegg daglig, det. Det historisk-filosofiske fakultet har 1996-rekorden med 306 radio- eller TV-innlegg i løpet av året.

Ex.phil.-spørsmål på nettet

Nå kan ex.phil.-studenter stille spørsmål på nettet hvis det er noe i pensum de ikke forstår. Unge, nyutdannede filosofer står for svarene. Og både spørsmål og svar blir lagt ut på nettet slik at alle kan følge med i diskusjonen. Det er Universitetsforlaget som har startet dette tilbudet, og det er også lagt inn pekere til mange originaltekster, oppslagsverk, diskusjonsfora og ressursbaser for filosofi. Adressen er: http://www.scup.no/exphil/

Flest kvinner på UiO

Universitetet i Oslo er det universitet i Norge som har størst andel kvinnelig ansatte. Kvinneandelen er på 47 prosent, ifølge tall for 1996 fra Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Den laveste andelen kvinnelig ansatte har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, med bare 37 prosent kvinner.

41 prosent av kvinnene ved UiO har administrative stillinger, mens 28 prosent er vitenskapelig ansatte. Det utdanningsvitenskapelige fakultet har størst andel av kvinner i vitenskapelige stillinger, der 47 prosent av de vitenskapelig ansatte er kvinner. Det teologiske fakultet har den laveste kvinneandelen, med bare 17 prosent kvinner blant de vitenskapelig ansatte.

Førstepris til ordbok

Shona-ordboken, som Seksjon for leksikografi og målføregransking ved UiO har gitt ut sammen med universitetene i Botswana, Zimbabwe og Göteborg, har vunnet førsteprisen i non-fiction-kategorien under den internasjonale bokmessen i Zimbabwe.

Håndbok i hovedfag

Studenter på kunsthistorie hovedfag skal slippe å bruke mer tid enn nødvendig på å finne ut av eksamensordning, pensumlister, frister, stipendordninger, lesesalens åpningstider og utforming av prosjektbeskrivelse. Det er nemlig laget en håndbok for hovedfagsstudenter der dette og mye annen informasjon er samlet. Målet er at det skal bli lettere å komme igjennom studiet på normert tid.

Nøtter:

1. Hvem er dette?

2. Hvor gammel er Den internasjonale sommerskole?

3. Hva er nød-telefonnummeret ved UiO?

4. Hvem var utdanningsminister før Gudmund Hernes?

5. Hva er en fytotron?

Svar:

1. Toril Railo, fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet

2. 50 år

3. 5 66 66 (internt) Brukes bare ved varsling av brann, ulykker og ellers når liv og helse står i fare.

4. Einar Steensnæs, KrF

5. Et veksthus med atskilte rom der temperatur, lys, fuktighet og CO2-innhold kan reguleres uavhengig av hverandre. UiO har en fytotron på Blindern.

Pressebiter

Studium i konservering

Universitetet i Oslo starter i januar et nytt studium i kunst- og kulturhistorisk konservering. Det nye studiet tar i første omgang imot ti studenter, fem på maleri og fem på kulturhistorie. Søknadsfristen er satt til 1. september og utover høsten blir det arrangert ytterligere opptaksprøver. Det nye studiet er opprettet ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk.

Adresseavisen 20. august

Rettferdig studentkaffe

Som et middel til å oppnå en mer rettferdig verdenshandel vil studentkantinene heretter servere "Fair Trade" kaffe. Denne skal kjøpes direkte fra småbrukarlag i den tredje verden til en garantert minimumspris. Det er Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo som har vedtatt dette, og det er første gang en slik ordning har blitt satt ut i livet i Norge. "Fair Trade" er en internasjonal organisasjon for rettferdig handel som formidler kontakt mellom bønder i sør og kaffebrennerier i nord. Hensikten er at produsenten skal få en skikkelig pris for varene sine, og i dette samarbeidet havner rundt 25 prosent av inntektene hos bonden. Dette er en reaksjon på at dagens verdenshandel ikke tilgodeser råvareprodusentene i tilstrekkelig grad. All kaffe Oslo-studentene heretter får servert, skal kjøpes direkte fra lokale småbrukarlag i den tredje verden uten mellomledd. Dermed kan man tilby kaffebøndene en garantert minimumspris som ligger over verdensmarkedsprisen. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) var også med på å lansere ideen.

Nationen 27. august

Juss halverer studenttallet

Tallet på jusstudenter i Oslo skal nærmest halveres frem mot år 2002. Det blir tøffere å fullføre embetsstudiet, men til gjengjeld skal kvaliteten på de ferdige juristene bli bedre. Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som utdanner langt de fleste juristene her i landet, har i dag rundt 5000 studenter. I år 2002 vil det være et sted mellom 2500 og 3000 studenter. Nedtrappingen i studieplasser er et ledd i en omfattende studiereform som gradvis innføres. Målet er å utdanne færre, men bedre jurister. Tallet på ferske jurister nærmest eksploderte på begynnelsen av 1990-tallet, da Oslo sendte ut 5-600 i året mot rundt 350 i årene før. Aldri tidligere har det vært utdannet så mange jurister her i landet. - Vi har fått et todelt arbeidsmarked der lønningene til de beste advokatfullmektigene når opp i absurde høyder, mens de svakeste juristene får det stadig vanskeligere på arbeidsmarkedet, sier dekan Frederik Zimmer ved Det juridisk fakultet.

Klassekampen 28. august


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere