Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Antirasistisk sone på UiO?

Studentparlamentet ønsker at Kollegiet skal erklære Universitetet i Oslo som en antirasistisk sone. De ønsker blant annet at det opprettes et antirasistisk utvalg for UiO og at universitetet arbeider for å etablere flere utvekslingsavtaler med land i den tredje verden. Det var stor uenighet i Studentparlamentet da denne saken ble behandlet.

Habermas til UiO

Sosiologen, den politiske teoretiker og sosialfilosofen Jürgen Habermas kommer til Universitetet i Oslo. Han skal holde årets Vilhelm Auberts Minneforelesning i Universitetets Aula fredag 19. september kl. 15.15. Tittelen på forelesningen er "Beyond the Nationstate? Reflections on the Issue of Economic Globalization".

Habermas er en av de viktigste og mest innflytelsesrike sosialteoretikere i dette århundre. Han har også satt sterkt preg på tysk offentlig debatt i de 30-40 siste år og har lenge vært regnet som den viktigste enkeltperson blant tyske intellektuelle. Han har engasjert seg i en rekke viktige debatter gjennom årene, fra positivismedebatt, studentbevegelse og demokratisering av universiteter på 1960-tallet og fram til deltakelse i de senere års debatter om postmodernisme, den tyske historikerstrid, om EUs muligheter og begrensninger, problemene og utfordringene i flerkulturelle samfunn og problemene med den tiltakende globalisering av økonomien.

Internettbyggere søkes

UNINETT og UNEP/GRID-Arendal holder i disse dager på med å bygge opp et senter for internettoppkoblinger fra Norge til land med dårlig infrastruktur, og ønsker å få tak i alle fagmiljøer i Norge som driver prosjekter i utviklingsland eller land med økonomier i overgang (som Øst-Europa), der internettoppkobling er en del av prosjektet eller er et ønskemål for framtiden. Ved å samle den eksisterende erfaring i et internasjonalt nett-senter, vil brukerinstitusjoner kunne trekke inn internettkompetanse herfra i framtiden, framfor å bygge opp denne kompetansen selv. Interesserte kan ta kontakt med UNEP/GRID-Arendal ved Arnt Brox eller Beate Johansen: E-post: Brox@grida.no, Johansen@grida.no, tlf. 37035650, fax: 37035050.

Odontologistudentene dyrest

Studentene ved Det odontologiske fakultet har de dyreste studieplassene på universitetet. Kostnadene per student er på nærmere 450 000 kroner i året. På annenplass kommer studentene ved Det medisinske fakultet, der kostnadene er om lag 200 000 kroner per student. Det juridiske fakultet har de laveste kostnadene per student, nemlig snaue 20 000 kroner. Dette viser tall fra universitetets Rapport 1996.

Hovedfag i journalistikk

Dersom alt går som Kollegiet ønsker, blir det opprettet et hovedfag i journalistikk ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Høgskolen i Oslo. Det vil bli tatt opp ti studenter hver høst, og opptakskravene skal være høye: Studentene må ha cand.mag.-grad og ett eller tre års journalistfaglig praksis, avhengig av om de har journalistutdanning. De som ikke har medievitenskap i sin grunnutdanning, må i tillegg følge en innpassingsprøve i vårsemestret før opptak.

Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) som avgjør om hovedfaget skal opprettes. Kollegiet har forutsatt at universitetet får ti nye hovedfagsplasser, tilførsel av nye budsjettmidler og at Høgskolen i Oslo stiller de nødvendige ressurser til rådighet.

Hovedfaget vil starte tidligst høsten 1998.

Ny NITO-leder

Kjell Andresen er blitt ny leder for Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) ved Universitetet i Oslo. Han overtar etter Grethe Økern som har gått over i ny jobb. Andresen er overingeniør ved Institutt for geofysikk.

Premie for doktorgradene

Universitetet i Oslo har mottatt 5,2 millioner kroner fra departementet som doktorgrads-premie. Til sammen 218 doktorgrader ble avlagt ved UiO i fjor, dette er mer enn ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø til sammen. Satsene til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) er på 20 000 kroner per mann og 30 000 kroner per kvinne som tar doktorgrad. KUF forutsetter at disse midlene kommer fagmiljøene til gode.

Stahl til HiO

Tidligere universitetsdirektør Kjell Stahl er oppnevnt som eksternt medlem i styret for Høgskolen i Oslo (HiO) fram til sommeren 2000. De andre eksterne representantene er Helge Rønning, Maj-Len Sundin og Anne Marie Tannæs.

- Opprett "miljøting"!

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er nå ferdig med det første omfattende forsøket på en analyse av føre-var-prinsippets innhold og bruksmuligheter.

- En gjennomføring av dette prinsippet innebærer at ulike ekspertgrupper, interessegrupper og lekfolk trekkes inn i beslutningsprosesser hvor miljøet kan bli skadelidende, mener NENT. Komiteen foreslår at norske fylker og kommuner oppretter såkalte miljøting med en slik bred deltakelse.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere