Hva skjer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Nytt fra Tøyen

Forskningsdagene 1997

Lørdag 20. september: Foredrag med Akerselva som tema i 1. etasje, Zoologisk museum

Kl. 11: "Geologien langs Akerselva" v/førstekonservator Inge Bryhni.

Kl. 11.45: "Blomster og trær ved Akerselva" v/avdelingsingeniør Siri Rui.

Kl. 13: "Fisk og bunndyr i Akerselva" v/førsteamanuensis Svein Jakob Saltveit.

Kl. 13.45: "Bruk av Akerselva i skolens undervisning" v/førsteamanuensis Eva Mæhre Lauritzen.

Søndag 21. september: Ekskursjoner til Akerselva med presentasjon av flora, fauna og geologiske forhold ved og langs elva. Oppmøte ved Nybrua kl. 11 og avslutning i Nydalen kl. 15 v/førstekonservator Inge Bryhni, avdelingsingeniør Siri Rui og førsteamanuensis Svein Jakob Saltveit.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje i Geologisk museum

21. september: "Trilobitter som levende dyr" v/cand.scient. Ole A. Hoel.

Botanisk hage og museum

Fremmøte: kl. 13 v/Botanisk museum

7. september: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hages venners guidegruppe.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Phenomenology with special attention to the Philosophy of Mathematics

Gjesteforelesning/seminar v/Filosofisk institutt

Tid og sted: kl. 10.15-12, Sem.rom 389, P.A. Munchs hus, Blindern

tirsdag 9. september: Forelesere er professorene Charles Parsons, Harvard University og Dagfinn Føllesdal.

Teknologi og kultur

Tverrfaglig med åtte gangers varighet

Arr.: Kultur- og samfunnsfag og Senter for teknologi og menneskelige verdier

Tid.:kl. 14.15-16 torsdag 11. september

Sted: Sem.rom 8, Forskningsparken

Forelesere: Francis Sejersted, Kristin Åsdal, Brita Brenna, Ingunn Moser.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Tolerans. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdag 11. september kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

"Die antisemitische Sprache im Nationalsozialismus" v/Knut Erich Schöndorf.

Crisis Historiography: Rethinking Hollywood"s Conversion to Sound

Arr.: Institutt for medier og kommunikasjon

Tid og sted: kl. 13.15-15 torsdag 18. september i Redaksjonsrommet på IMK, Blindernvn. 11

Foreleser Rick Altman, University of Iowa

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

12. september: "Against reductionist Explanations of Human Behaviour" v/John Dupré, Exeter University i England.

19. september: "Forskeres forståelse av forskning og forskningspolitikk" v/Werner Christie Mathisen.

Senter for kvinneforskning

Women"s Work in Pre-industrial Holland

Tid og sted: tirsdag 9. september kl. 10.15-12 i Niels Henrik Abels hus, Blindern

Seminar med Dr. Lotte van de Pol, Faculty of Social Sciences, University of Utrecht. Faglig ansvarlig: professor Sølvi Sogner, Historisk institutt og ass. faglig leder Elisabet Rogg, SFK

Veiledningsseminar i feministisk teori-utvikling

Tid og sted: fredagene 19. september og 7. november kl. 10.15-16 i Sem.rommet, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70. Faglig ansvarlig professor Jorun Solheim. Nærmere opplysninger: tlf. 22 46 16 70.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdag 9. september kl. 14.15-16 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

"After Amsterdam: An EU between Politics and Economy" v/Director Jerome Vignon, Forward Studies Unit, European Commission.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern

9. september: "Stopper velferdsstaten og kvinnekamp ved landegrensene? Etikk og utenrikspolitikk" v/Andreas Føllesdal, forsker ved ARENA-Advances Research on the Europeanisation of the Nation-State.

16. september: Debatt: "Iran versus det internasjonale samfunn: Boikott eller dialog?" Debattleder: førsteamanuensis Nils Butenschøn, Institutt for statsvitenskap.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

16. september: "Legemiddelpolitikk. Essensielle legemidler - hva, hvorfor, hvordan? Forskrivning og bruk: til gagn eller ugagn? Erfaringer fra Mosambik og Mongolia" v/Guttorm Folkedal, Haugesund sykehusapotek og Kirsten Myhr, førstekonsulent, Statens helsetilsyn.

Medievitenskap og medieendring

Ti-årsjubileumsseminar ved Institutt for medier og kommunikasjon onsdag 10. september kl. 9-13 i Auditoruim 3, Helga Engs hus, Blindern. pning kl. 9, deretter følger innlegg v/Helge Rønning (kl. 9.15): "Oslo - Harare tur - retur"; Gunnar Sæbø (kl. 9.45): "Linjer i medievitenskapens utvikling"; Hege Gundersen (kl. 10.30): "Tv-fiksjon som historieformidling"; Gunnar Liestøl (kl. 11.15) "Preskriptiv retorikk i studier av nye medier"; Trine Syvertsen (kl.12.15): "Reisesjekken: Det viktigste er å delta!". Avslutning kl. 12.45.

Utvikling, livskvalitet og etikk

Seminar på Lysebu 11. september kl. 10-17. Arr.: OmrÅde miljø og utvikling i Norges forskningsrÅd og Den nasjonale forskningsetiste komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Nærmere opplysninger og pÅmelding til NESH, tlf. 22 95 87 84 innen 5. september 1997.

Etiske spørsmål ved forskning i utviklingsland

Seminar på Lysebu 12. september kl. 10-16 arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Nærmere opplysninger og påmelding til NESH, tlf. 22 95 87 84 innen 5. september 1997.

"Reduced rank regression and cointegration of time series"

er tittelen på en forelesning som professor T.W. Anderson, Stanford University holder i forbindelse med utnevnelsen som æresdoktor ved UiO. Han holder forelesningen torsdag 11. september kl. 14.15-16 i aud. 1247, Eilert Sundts hus, Blindern.

Marin botanikk i 1997

Avdeling for marin botanikk, Biologisk institutt, feirer sitt 50-årsjubileum og arrangerer et symposium lørdag 13. september fra kl. 12 ti kl. 15.30 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern. Programmet er som følger: kl. 12: Åpning v/professor Eystein Paasche; kl. 12.15: "Understanding algal blooms and primary productivity in the sea: why we have to work at the species level" v/professor Theodore J. Smayda, University of Rhode Island, USA; kl. 13.15: "Hvorfor bør en marinbotaniker interessere seg for vær og vind?" v/professor Egil Sakshaug, Trondhjem biologiske stasjon; kl. 14.30: "Hvordan kan marinbotanikken bidra i undersøkelser av forurensning og eutrofiering?" v/seniorforsker Jon Knutzen, NIVA og kl. 15: "Hvordan kan marinbotanikken bidra til å fremme havbruk og havovervåking?" v/seniorforsker Karl Tangen, OCEANOR AS, Trondheim.

Internasjonal folkedans

Arr.: Oslo Studentenes Internasjonale Folkedansklubb

Tid: tirsdager kl. 18.30-21.30

Sted: Kjemikantinen, Nedre Blindern

Grunnkurs kl. 18.30-19.30. Første gang tirsdag 2. september. Pris pr. semester: Kursavg. kr. 100, medlemskontingent kr. 75 for studenter, kr. 100 for andre. Koselig miljø, spennende rytmer og trim. Danser fra Balkan. Partner eller forkunnskaper kreves ikke. Vi danser mest ring- og rekkedanser. Det er nye danser hver kurskveld, så man behøver ikke har vært med alle kveldene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere