En fruktspisende fakultetsdirektør

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Den nye direktøren ved Det medisinske fakultet har alltid et fruktfat stående på kontoret. De fem fruktene til helseminister Gudmund Hernes for å forebygge sykdom, tar han på alvor.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Har er slett ikke ukjent på Det medisinske fakultet, som har vært hans arbeidsplass siden 1990. Først var han ansatt som kontorsjef ved Instituttgruppe for samfunnsmedisin, dernest ved Instituttgruppe for medisinske basalfag.

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTETS LEDER

Ved fakultetet var han prosjektleder for arbeidsgruppen ved medisin, som var blant de første som deltok i Effektiviseringsprosjektet. Han ledet en arbeidsgruppe som kom med radikale forslag til nedskjæringer i tallet på ansatte i fakultetets administrasjon. Mange av forslagene fikk også arbeidsgruppa gjennomslag for i Kollegiet. Men instituttrådene, som de hadde foreslått fjernet, fikk bestå.

Siden ble Bjørn Hol prosjektleder for Effektiviseringsprosjektet ved Universitetet. Han er fornøyd med at Kollegiet vedtok forslagene omtrent slik de var.

- Jeg er nå ferdig med prosjektlederjobben, så det passer som hånd i hanske at jeg umiddelbart kan tiltre som fakultetsdirektør. Effektiviseringsprosjektet vil fra nå av bli koordinert fra Organisasjons- og personalavdelingen. Nå skal iverksettingen av Kollegievedtaket begynne.

Han håper å få til en effektiv administrasjon ved Det medisinske fakultet:

- Vi må ikke bruke mer ressurser enn nødvendig. Mest mulig av ressursene må brukes på primæraktivitetene forskning, formidling og undervisning, sier han og vi kjenner igjen tankegangen fra Effektiviseringsprosjektet.

FAGFORENINGSMANNEN

Siviløkonomen Hols karrierevei har gått via Effektiviseringsprosjektet, men den har også gått via fagforeningsarbeid. Som en annen av universitetets fakultetsdirektører, Bjørnar Sarnes ved UV-fakultetet, har han vært leder av Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP).

Hol er en mann som liker å ha et stort kontaktnett, og det var noe han synes han fikk gjennom å bevege seg ut av sitt Instituttgruppe-kontor og engasjere seg i fagforeningsarbeid. Det hadde neppe vært mulig å bli så raskt kjent med universitetet o gde menneskene som jobber her, mener han. Dessuten satte han pris på all den informasjonen han fikk gjennom fagforeningen.

-Jeg fikk gjerne mer informasjon den veien enn via mine ledere, sier han.

- Nå er FAP en fagforening som har mange ledere som medlemmer. Den er kanskje heller ikke så kritisk overfor univbersitetsledelsen som NTL er. Men det må da likevel være en overgang å bli fakultetsdirektør?

- Jeg er den samme personen hvor jeg enn er. Det man må holde styr på i personalpolitikken er hvilken hatt man har på hodet. jeg kunne ikke vært leder av FAP og samtidig fakultetsdirektør. da ville jeg ha kommet opp i en rollekonflikt, sier Hol.

Blant de oppgavene han skal ta fatt på ved Det medisinske fakultet er gjennomføringen av kollegievedtaket i Effektiviseringsprosjektet. Dessuten skal administrasjonen ved instituttgrupper og fakultet samlokaliseres. Han håper det skal være mulig å få til en samlokalisering på henholdsvis Ullevål sykehus og Gaustad-området. En annen sak som vil stå på dagsorden er ekstern finansiering av forskning. Forskningsmiljøene ved Det medisinske fakultet er blant de sterkeste på universitet. Men mye av forskningen må finansieres ved eksterne midler. Det skyldes at universitetet tildeler midler blant annet ut fra hvor mange studenter fakultetene har.

Nå gleder han seg til å komme tilbake til fakultetet. Der har jeg truffet mange mennesker som jeg har fått et nært forhold til, og som jeg beundrer både som mennesker og fordi de er dyktige fagfolk.

FAKULTETSDIREKTØR. Bjørn Hol har blitt ansatt som ny fakultetsdirektør på Det medisinske fakultet. (Foto: Kirsten Faustino)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere