NTNU innfører bokstavkarakterer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Kollegiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har vedtatt å innføre bokstavkarakterer ved alle sine studier.

AV MARIANNE TøNNESSEN

- I dag er det store forskjeller mellom fakultetene i hvordan karakterskalaen brukes. Fakultetene har forskjellige tradisjoner. Mens en karakter på 1,5 er et strålende resultat innen humaniora, behøver det ikke være fullt så bra i realfagene, forteller Eirik Lien, som er avdelingsleder i NTNUs studieavdeling. Han regner med at det nye karaktersystemet vil gi en mer enhetlig måling av studieresultater ved universitetet.

Karaktersystemet tilsvarer ECTS (European Credit Transfer System), og består av en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er siste ståkarakter. I en overgangsperiode skal det nye karaktersystemet brukes sammen med det gamle, slik at det blir forklart hvilken tallkarakter bokstavkarakteren tilsvarer i de ulike fagene.

- Vi vil operere med forskjellige skalaer på de forskjellige fagområdene, slik at for eksempel en tallkarakter på 1,8 i noen tilfeller vil bety bokstavkarakteren A, mens den innen andre fag kan tilsvare en B, sier Lien. Han forteller at det nye karaktersystemet tidligst vil bli innført neste høst.

NTNU vedtok dette reglementet uten samråd med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

- Jeg tror denne problemstillingen er såpass innfløkt at KUF kvier seg for å ta tak i den. Men vi ved NTNU har ikke all verdens tid til å vente på en slik nasjonal utredning, sier studiedirektør Odd Lauritzen til studentavisa Under Dusken.

UAKTUELT VED UIO

- ECTS-systemet er egentlig et europeisk system for omregning av karakterer, et slags ECU i vitnemålssammenheng, sier studiedirektør Toril Johansson ved Universitetet i Oslo (UiO).

- Her ved UiO bruker vi det bare til omregning av karakterer, og vi har ingen planer om å gjøre det til et generelt system. Det er vrient å lage et felles karaktersystem, for kulturene ved universitetet er så forskjellige når det gjelder hva som er gode og hva som er dårlige karakterer. Men dersom det viser seg at NTNU lykkes i å innføre et felles system, vil nok dette påvirke debatten ved UiO også, sier hun.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere