Utsatte spørsmålet om kollegiekomiteene

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Effektiviseringsprosjektet:

Kollegiet bestemte seg for å vente med å avgjøre de kollegieoppnevnte komiteenes framtid. Men ellers ble effektiviseringsplanene stort sett vedtatt slik styringsgruppa og universitetsdirektøren hadde foreslått.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Den 25. august ble Effektiviseringsprosjektet behandlet i Kollegiet, som blant annet bestemte at personalfunksjonene og økonomifunksjonene skal organiseres enten på fakultets- eller instituttnivå, at tre avdelinger i sentraladministrasjonen skal slås sammen, at det skal bli økt delegering fra valgt organ til leder, at personal- og økonomifunksjonene i sentraladministrasjonen skal samordnes og at informasjonsvirksomheten og Teknisk avdelings ansvarsområde skal gåes igjennom i egne prosjekter. Til sammen går Kollegiet inn for å omdisponere ressurser som tilsvarer minst 90 årsverk.

ØNSKER BREDERE VURDERING

Styringsgruppa foreslo tidligere i sommer å legge ned fem av komiteene under Kollegiet: Komiteen for studie- og utdanningsspørsmål, Internasjonalt utvalg, Komiteen for forskning og forskerutdanning, IT-faglig råd og Rådet for funksjonshemmede studenter. Bare Biblioteksutvalget skulle få bestå, ifølge styringsgruppa.

Det har vært mange diskusjoner rundt dette forslaget, og på kollegiemøtet foreslo professor Magnus Rindal å utsette saken for å få en bredere vurdering. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken vil bli tatt opp igjen i Kollegiet i løpet av høsten.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere