- En overlevelsesstrategi

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Læringsmiljøprisen:

Årets pris for godt læringsmiljø går til hovedfagsprosjektet "Citizenship and the State in The Middle East" ved Institutt for statsvitenskap.

- Prosjektet var egentlig en overlevelsesstrategi for å kunne håndtere mye veiledning, forteller førsteamanuensis Nils Butenschøn.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Resultatene av hovedfagsprosjektet til Butenschøn har blitt en raskere gjennomstrømming av hovedfagsstudenter, berikelse av hans egen forskning - og nå også prisen for universitetets beste læringsmiljø.

I stedet for at hver enkelt hovedfagsstudent skulle skrive sin hovedoppgave helt alene, med noen få timer med veiledning, organiserte Butenschøn høsten 1995 en gruppe på åtte-ni studenter der alle arbeidet innen samme tema: Forholdet mellom statsmakt og borgere i de ulike landa i Midtøsten.

EFFEKTIVT

- Vi hadde en stor tilstrømming av studenter, og det var behov for å få folk raskere gjennom hovedfag. For meg var det fint å få hovedfagsstudentene til å skrive om ting jeg selv er interessert i, det beriker min forskning og skaper dessuten et godt miljø, sier Butenschøn. - Dessuten øker det effektiviteten, og det er enklere å følge opp hver enkelt. Resten av gruppa merker hvis noen uteblir, og slike miljøer er det behov for på Blindern nå. Jeg mener prosjektet har en positiv effekt for både studentene, instituttet og meg selv, sier han.

I løpet av hele fjoråret ledet Butenschøn et prosjektseminar for gruppa der studentenes utkast til prosjektskisser ble diskutert og der de jobbet mer inngående med faglige problemstillinger.

KONFERANSE

Hovedfagsstudentene var også med på å arrangere en internasjonal midtøstenkonferanse i Oslo i november. Studentene ble oppfordret til å legge fram såkalte papers på konferansen, noe flere av dem gjorde.

- Dette skapte en ekstra interesse og motivasjon blant oss studenter. Vi fikk en følelse av at vi hadde noe interessant å bidra med i debatten, forteller hovedfagsstudent Willy Egset.

- Dessuten får du en mulighet til å treffe kjente teoretikere, folk du bare har lest om tidligere, og knytte kontakten med andre forskere innen ditt eget felt. Disse kontaktene kan du få bruk for allerede når du skal planlegge feltarbeidet i Midtøsten, forteller Rania Maktabi, som er knyttet til prosjektet som doktorgradsstudent. Hun var prosjektassistent under forrige Butenschøns forrige hovedfagsprosjekt om Midtøsten, som var knyttet til gulfkrigen.

PROSJEKTASSISTENT

- Prosjektet har medført en del ekstra administrasjonsarbeid. Jeg hadde aldri gått inn på dette prosjektet hvis vi ikke hadde fått en assistent, sier Butenschøn. En av studentene ble nemlig ansatt som prosjektassistent, med ansvar for mange praktiske, administrative og sosiale oppgaver. Det var Willy Egset som fikk den jobben.

- Men det kostet nok litt ekstra for deg også, sier Raina Maktabi til Nils Butenschøn. - Man får andre lojalitetsbånd til en slik prosjektgruppe enn man får til vanlige hovedfagsstudenter.

- Prosjektet har den "omkostningen" at du må engasjere deg mer i studentene. Og jeg har jo en bakgrunn som folkehøgskolelærer, så det passer bra, smiler han.

Nå er selve hovedfagsprosjektet over, og studentene skriver på sine hovedoppgaver. De fleste regner med å bli ferdige i løpet av høsten.

SV FOR FøRSTE GANG

Det er første gang prisen for godt læringsmiljø deles ut til et miljø ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prisen er på 50 000 kroner.

- Pengene vil vi bruke til å videreføre denne form for tiltak på hovedfagsnivå ved instituttet, forteller Butenschøn.

TETT SAMARBEID: Samarbeidet har vært tett mellom blant andre Willy Egset, Rania Maktabi og Nils Butenschøn i prosjektgruppen "Citizenship and the State in The Middle East". (Foto: Xenia Isaksen)

Andre kandidater

Det var til sammen åtte kandidater som var foreslått til Prisen for godt læringsmiljø, og juryen hadde en vanskelig jobb da de skulle velge ut vinneren. Her er de sju andre kandidatene:

· Prosjekt Føniks ved Det juridiske fakultet

· Hovedfag i historie ved Det historisk-filosofiske fakultet

· Institutt for teoretisk astrofysikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

· Bio 101 ved Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

· Hovedfags- og doktorgradskurs ved Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK)

· Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter, MNVIT 401, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

· Kurs 908 - internasjonale forhandlinger ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Utvalget

Utvalget som foreslår Prisen for godt læringsmiljø 1997 har bestått av:

Prorektor Knut Fægri (leder)

Førsteamanuensis Arne Torp

Førsteamanuensis Olga Dysthe (UiB)

Sivilingeniørstudent Odd Morten Hansen (NTNU)

Medisinstudent Marthe Rognstad

Professor Gunnar Handal har vært konsulent for utvalget.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere