Fornøyde lesere

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

Uniforum er ti år:

10-åringen Uniforum har fornøyde lesere. Og den er uten tvil den viktigste informasjonskanalen ved UiO. Det viser en fersk leserundersøkelse.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Leserundersøkelsen, som er utført av MMI i juni i år, viser at tre av fire ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) leser samtlige utgaver av avisa. 90 prosent av de spurte mener den er ganske eller meget bra, og like mange har tillit til informasjonen de får fra Uniforum.

Undersøkelsen viser også at tre av fire ønsker at avisa skal skrive om det som skjer på deres arbeidsplass selv om det kan skade universitetets rennomé. 71 prosent mener at Uniforum bør drive uavhengig journalistikk, og ikke være tilknyttet ledelsen.

VIKTIGSTE KANAL

Leserundersøkelsen viser at Uniforum er den desidert viktigste informasjonskilde ved UiO. 70 prosent av de spurte regner den som en av sine viktigste kilder til hva som skjer ved universitetet. Det er et langt sprang ned til nummer to på lista, Universitas (27 prosent) og nummer tre, kolleger (26 prosent). Noe overraskende er det kanskje at bare 10 prosent har nærmeste overordnede blant sine viktigste informasjonskilder.

Forskningsstoff er den stofftypen som leserne er mest interessert i. Det er også stor interesse for stoff om lønn, personalpolitikk og arbeidsmiljø, presentasjon av enheter og fagmiljøer og for debattstoff og leserinnlegg.

ØNSKER MANDAT

- Dette er oppløftende og viser at vi har valgt en riktig redaksjonell linje. Særlig er det gledelig at så mange ønsker en kritisk, uavhengig journalistikk. En slik journalistikk er jo spesielt viktig på universitetet der idealene om den frie tanke står høyt. Og det er viktig for troverdigheten til Uniforum at alle ansatte føler at det er deres avis, ikke et ledelsesorgan, sier redaktør Gro Lien Garbo, som nylig har gått ut i permisjon for å arbeide som informasjonssjef i Leger uten grenser.

- Men mange av dem som i prinsippet er enige i at avisa skal være uavhengig og kritisk, er mindre begeistret når det er deres egne saker som kommer i avisas søkelys. Dette gjelder særlig ledere. Men vi kan ikke tilpasse de journalistiske idealene fra sak til sak, sier Garbo. Hun ønsker seg et klart mandat for at Uniforum kan drive uavhengig journalistikk:

- Vi ønsker ikke å lage et glansbilde som ingen kjenner seg igjen i. Vi vil skrive om det folk er opptatt av, også når det er konflikter, frustrasjoner og uenigheter. Ellers vil vi tape vår troverdiget, sier hun.

Uniforum        70 % 
Universitas       27 % 
Kolleger        26 % 
Internett (web)     18 % 
Møter          17 % 
Rundskriv/internpost  13 % 
Apollon         11 % 
Nærmeste overordnede  10 % 

De viktigste kilder til informasjon om hva som skjer ved UiO- En kanal for kommunikasjon

- Vi trengte en kanal for kommunikasjon oppover og nedover og på tvers, forteller tidligere informasjonsdirektør Tove Nielsen. Dermed ble Uniforum født - for litt over ti år siden.

Tidligere var Nytt fra Universitetet i Oslo det eneste bladet UiO ga ut, og det inneholdt stort sett refererende artikler av administrativ art.

- Ledelsen var skeptisk til å få et debattorgan, det var jo ikke så lenge siden de turbulente 70-årene, og de var nok redde for endeløse debattartikler, forteller Nielsen.

Slik ble det ikke. Men Uniforum skrev om universitetspolitikk, arbeidsforhold, lønn og økonomi - mens Nytt fra Universitetet i Oslo (senere Akademisk kvartal, enda senere Apollon) konsentrerte seg mer og mer om forskningsformidling.

- Denne todelingen av tidsskriftene har både Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø gjort etter oss, sier Nielsen, som nå arbeider som rådgiver i Internasjonal avdeling. Hun forteller at det ikke var lett å finne navn til avisa:

- Vi satt jo der og tygde. Universitas var allerede tatt. Til slutt ble vi enige om Uniforum, et navn som både viser at vi har med universitetet å gjøre og at avisa skal være et møtepunkt, et forum. Men noen tror den heter Uniform, eller at det er avisa til UNI forsikring, ler hun.

Høsten 1986 kom den første Uniforum-utgaven, som et prøvenummer. Den ble godt mottatt, og fra januar 1987 har avisa kommet hver 14. dag, bortsett fra i feriene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere