Flere ja-svar enn i fjor

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

Studentopptaket:

I år er det en større andel av de som får tilbud om studieplass ved universitetet som har sagt ja enn det var i fjor på samme tid.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Vel 11 000 studenter har fått tilbud om plass ved ulike grunnstudier ved Universitetet i Oslo. Andelen som svarte ja til fagstudietilbud har steget fra 71 prosent (ca. 6700) til 78 prosent (ca. 8500). I tillegg kommer ex.phil.-studentene.

Studiedirektør Toril Johansson synes det er overraskende at det er flere ja-svar i år, fordi arbeidsmarkedet er blitt så mye bedre.

- Én forklaring kan være at poenggrensene er blitt lavere, slik at noen av de kandidatene som hadde for lav poengsum i fjor, fikk tilbud i år. Da benytter de sjansen de nå har fått til å begynne på universitetet, sier hun.

Studieavdelingen er imidlertid vant til at en del av de som har sagt ja, ikke møter opp til studiene. De ombestemmer seg.

LITEN INTERESSE FOR TEOLOGI

Når vi sammenlikner årets med fjorårets opptaksstatistikk, er det ett fakultet som skiller seg ut. Interessen for Det teologiske fakultet er dalende. I 1996 gikk det ut 253 tilbud til de som hadde søkt teologistudiet, mens tilbudet i år var halvert (127) fordi så få hadde søkt seg dit. Bare 78 har takket ja til en plass på teologi. Det kan imidlertid komme flere studenter, fordi teologistudiet omfattes av den såkalte "nasjonale åpningen". De som har søkt HF- eller SV-fag ved ett av landets universiteter og ikke kommet inn, kan velge mellom en rekke fagtilbud, deriblant teologi. 164 kandidater som har søkt Universitetet i Oslo omfattes av den nasjonale åpningen.

MARKEDSFøRER IKKE STUDIENE

Mange universiteter i utlandet markedsfører seg for å få tak i de beste kandidatene. Dette har hittil ikke vært nødvendig for Universitetet i Oslo, som har fått gode søkere.

- Vi kunne ha markedsført enkelte fag, for eksempel realfag. Hvis vi regner med at det blir frafall det første semestret, kan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sitte igjen med for få studenter. Informatikk er for eksempel et studium som utdanner for få. Det er viktig å få flere i videregående skole til å velge fagkombinasjoner som gjør at de kan velge naturvitenskapelige studier, sier studiedirektøren.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere