Moralske problemer på 1800-tallet

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

«Seng og bord»:

Stipendiat Kari Telste holder på med en doktoravhandling om seksualitet og ære i møte med det moderne. Hun har brukt rettsprotokoller som primær kilde. (Foto: Ståle Skogstad)

I 1892 ble skomakeren Nils Brandalen og hans husholderske Torine Hansen fra Hønefoss anmeldt for «forargelig samliv». De måtte i rettssaken gå i detalj om hvordan de innrettet privatlivet sitt i det ene værelset de leide. Delte de nattleie? Hadde de felles husholdning?

AV HÅKON FENSTAD

Under forhøret forklarte Nils og Torine at hun kom som husholderske for fire år siden, da hans kone døde og han trengte en til «at stelle for sig». I begynnelsen hadde det vært på tale at de skulle gifte seg, men nå var Torine «absolut uvillig til at gifte sig med Nils», mens det fortsatt var hans tanke å gifte seg med henne.

PRIVATLIVET

Nils og Torine måtte også gå i detalj om hvordan de innrettet privatlivet sitt i det ene værelset de leide. De forklarte at Nils (80) pleide å sove i sengen, mens Torine (over 50) vanligvis lå i en sengebenk. Torine innrømte likevel at hun delte seng med Nils enkelte ganger når han hadde losjerende hos seg om natten, men hun hadde aldri legemlig omgang med ham.

­ Når et par benektet legemlig omgang, slik Nils og Torine gjorde, var dette juridisk helt irrelevant, sier stipendiat Kari Telste ved Institutt for kulturstudier, Avdeling etnologi. ­ Høy alder kunne heller ikke tjene til frifinnelse, skjønt forargelsen ble mindre hvis paret ikke hadde barn sammen.

MORALSK AVVIK

Samliv utenfor ekteskapet ser ut til å bli et stadig større problem utover 1800-tallet. Både lokale underretter og Høyesterett ble i økende grad beskjeftiget med saker som gjaldt forargelig samliv.

­ Det var ikke de tilfeldige og løse forbindelsene som vekte mest forargelse, men faste former for samliv som i sitt innhold var vanskelige å skille fra et lovlig ekteskap. Fast samliv utenfor ekteskapet ble derfor til et moralsk avvik og truet den moralske orden.

Nils og Torine la ikke skjul på at de hadde felles husholdning. Begge bidro med det de tjente, og Torine lagde maten for dem begge. Hun insisterte imidlertid på at «de sidder ikke ved samme Bord, når de spiser, idet Nils spiser ved sit eget Bord, medens hun sidder ved et hende tilhørende Bord. De spiser dog sine Måltider til samme Tid.»

SYMBOLSK MARKERING

­ Den måten Torine snakker om bord og seng på, fortoner seg som en sterk symbolsk markering av at hun ikke har noe ekteskapelig fellesskap med Nils. De knytter sengen til legemlig omgang, mens bordet er knyttet til maten og fellesskapet rundt måltidet.

­ Bord og seng står i et gjensidig forhold til hverandre. Det ene gir ingen mening uten det andre. Seksuelt samliv alene blir ikke til et ekteskap, ei heller felles husholdning, sier Telste.

fakta

Stipendiat Kari Telste holdt et innlegg om ekteskapet på konferansen «Sedelighet og samliv» i Drøbak i månedsskiftet november/desember. Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom de to KULT-prosjektene «Den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag» og «Kjønnenes møte med det moderne».

KULT står for kultur- og tradisjonsformidlende forskning, i regi av Norges forskningsråd. Moralprosjektet vil belyse hvordan etikk og moral med forankring i kristen tro og overlevering har bidratt til utformingen av det moderne Norge.

Det andre prosjektet har som mål å knytte spørsmålet om kjønnsmessig likhet og forskjell sammen med forståelsen av det moderne. Hypotesen er at det moderne menneskebildet, eller moderniteten som kulturform, preges av samme type dilemmaer som de viser på det kjønnsmessige området.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere