Pugwash på universitetet

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

­ Fredsprisen er en melding til forskere om ikke bare å lukke øynene, men å ta ansvar for faget sitt i en større sammenheng, sier professor ved Matematisk Institutt og medlem av Norsk Pugwash-komuté, Bent Natvig. Til venstre Faksimile Aftenposten 11.desember. (Foto: Ståle Skogstad)

Lederne for Pugwash-bevegelsen, fredsprisvinnerne Francesco Calogero og Joseph Rotblat, holder i dag, 14. desember, foredrag på universitetet og på Nobelinstituttet.

Sju av fem medlemmer i Norsk Pugwash-komité er professorer ved Universitetet i Oslo.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN OG GRO LIEN GARBO

Generalsekretær Francesco Calogero foreleser kl 14.00 i Lille fysiske auditorium over temaet: «A solvable many-problem in the plane». Klokken 18.00 i dag er både Calogero og Pugwash-bevegelsens stifter, president Joseph Rotblat, innledere på et åpent møte i Nobelinstituttet med tema «A Nuclear Weapon-free World. Desirable? Feasible?». Møteleder er Bent Natvig, professor ved Matematisk institutt og medlem i Norsk Pugwash-komité.

MANGE FRA UIO

­ Det som kjennetegner Pugwash-bevegelsen er at vi ønsker en åpen diskusjon og toveiskommunikasjon, sier Natvig. Fem av sju medlemmer i Norsk Pugwash-komité er fra Universitetet i Oslo. I tillegg til Natvig, som blir leder fra årsskiftet, dreier det seg om nåværende leder, professor ved Institutt for informatikk, Bjørn Kirkerud, professor ved Fysisk institutt, Hallstein Høgåsen, professor ved Kjemisk institutt, Hans Martin Seip og professor ved Matematisk institutt, Erik Alfsen. I tillegg kommer Martin Sæther fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Sverre Lodgaard som leder FNs nedrustningskontor.

VITENSKAPENS ANSVAR

­ Jeg er svært glad for at Nobelkomiteen i sin begrunnelse la så stor vekt på at vitenskapskvinner og -menn har ansvar for den forskning de bedriver. Når det gjelder oss i Pugwash, handler det om atomvåpen, men dette gjelder jo også på andre områder, som for eksempel genteknologi, sier Natvig.

­ Fredsprisen er en melding til forskere om ikke bare å lukke øynene, men å ta ansvar for faget sitt i en større sammenheng, understreker han. Natvig berømmer Nobelkomiteens formann, professor Francis Sejersted, leder for Senter for teknologi og menneskelige verdier, for en dristig og kreativ tale.

­ Sejersted har kunnet bruke de impulser og den innsikt han har tilegnet seg i sitt forskningsmiljø i denne saken, sier Natvig.

LILLEHAMMER - 97?

Dersom Den norske regjering gir sitt samtykke, vil den neste Pugwash-konferansen, ifølge Natvig bli holdt i Norge ­ sannsynligvis på Lillehammer i 1997. Samme år vil bevegelsen også markere sitt 40-årsjubileum.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere