Om kirken og homofili

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95

Åpne Dager '95

­ Jeg var sammen med gutter og røykte til jeg var 25 år og møtte Gud. Nå er jeg femti og gjør ingen av delene. Jeg er satt fri av Gud og det kan de homofile også bli, sa en opprørt kvinnelig tilhører etter forelesningene om samlivsformer ved Det teologisk fakultet. Homofili i kirkelig debatt i dag var hovedtemaet. Tilhøreren, som mente at all homofil praksis er synd, var ikke representativ for stemningen i forsamlingen for øvrig ­ og aller minst for innledernes synspunkter.

­ Den norske kirke har levet med uenigheter av mer fundamental art enn denne. De homofile er fullverdige medlemmer av kirken. Det er vanskelig å se at gamle motforestillinger mot homofile skal ha evig betydning, sa professor Kjetil Hafstad.

­ Det finnes to syn på homofile, som begge har sin rettmessige plass i kirken, understreket professor Trygve Wyller, som manet til toleranse fra begge parter.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere