SMÅSTOFF

Uniforum 15/95

Historisk mynt

Professor Kolbjørn Skaare er stolt av den nye utstillingen i Myntkabinettet. (Foto: Ståle Skogstad)

Utstillingen Norsk Mynt i 1000 år ble åpnet i forrige uke. Myntkabinettet har pusset opp lokalene sine og gitt utstillingen en lys og publikumsvennlig ramme.

­ Det er ingen sensasjon at Myntkabinettet har verdens største samling av norske mynter, men en sensasjon er det at vi nå har utstilt en penning fra Olav Tryggvasons tid, sa professor Kolbjørn Skaare under åpningen av utstillingen. Skaare er leder for universitetets myntsamling.

­ Penningen er en av fire bevarte mynter fra den tiden og en av de eldste norske myntene vi kjenner til, sa Skaare. Mynten som nå stilles ut i Myntkabinettet, er utlånt fra Lunds universitet i Sverige.

Utstillingen Norsk Mynt i 1000 år er bygd opp slik at man kan følge historiens og myntenes utvikling fra ca 995 og fram til i dag. Kabinettet er lokalisert i Historisk museum, Fredriksgt. 2, og utstillingen varer fram til 1. februar 1996.

I forbindelse med utstillingen gir Universitetsforlaget ut «Norges Mynthistorie», et verk i to bind med professor Kolbjørn Skaare som forfatter.

Elendig! - Endelig?

Rådet for psykisk helse arrangerer en underskriftsaksjon for prioriterting av behandling av psykiske lidelser. Målet er å sikre at politikerne holder hva de lover om satsing på psykiatrisk behandling. Kampanjen vil bli lansert i dagspressen under overskriften Elendig! - Endelig? Ta gjerne direkte kontakt med Rådet for psykisk helse på telefon 22 35 10 50 hvis du vil bidra med en underskrift.

Fra B-post til A-post

Konvolutter som endres fra B til A-post ved å klusse over med penn , blir returnert fra Posten. Dermed kommer brevet mye senere fram enn om det hadde gått som B-post. Vil du sende noe som A-post, merk konvolutten med det blå A-prioritaire merket som kan fås hos Budsentralen.

Roman om språk

En ungdomsroman om språk og språkvitenskap lanseres på Gyldendal denne uken. Forfatteren Helene Uri er stipendiat ved Institutt for lingvistiske fag. Anna på fredag handler om møtet mellom Anna og Bjørn-Oskar og om alt det hemmelighetsfulle som Anna omgir seg med. Bjørn Oskar forsøker å finne ut hvem hun er, hvor hun kommer fra, og først og fremst hva hun vil med ham. Men romanen dreier seg også om aper kan lære å snakke, om vi hadde forstått en viking, om søte italienske jenter og om «veteboller» og «hvalnøtter». Og hvorfor spiser Anna bringebærdrops hele tiden?

Barnehageplass

Universitetets barnehage skal foreta suppleringsopptak. Søknadsfristen er 1. november. Hvis det ikke er ledige plasser ved suppleringsopptaket, vil søkerne bli rangert i påvente av eventuelle ledige plasser senere i barnehageåret. Søknadsskjema fås hos Seksjon for personaladministrasjon, lov og avtaleverk, tlf: 22 85 62 35 eller hos Universitetets barnehage, Villa Eika, tlf. 22 85 62 25.

Nytt stipend

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og en rekke departementer og direktorater. I 1995 skal det gis støtte til forskere ved universitetet og BI som samarbeider om FoU-prosjekter. Prosjektene må være av interesse for én eller flere av samarbeidspartnerne i Partnerforum. I 1995 kan det deles ut 40 000 kroner til to prosjekter. Stipendet er beregnet på prosjekter i forberedelsesfasen. Søknad og ev. nærmere henvendelse til Jon Georg Lund, Forskningsadministrativ avdeling, tlf. 22 85 44 84/63 56. Søknadsfristen er fredag 15. desember 1995.

Virus på forsøksdyr

Om lag 3000 mus måtte avlives ved Institutt for oral biologi denne måneden. Musene ble brukt i genforskningen og måtte avlives på grunn av et virus som smitter gjennom luft. Dyrestallen var stengt i en uke på grunn av desinfisering. Instituttet ved Det odontologiske fakultet er ikke alene om problemer med virus. Laboratoriene til blant annet Folkehelsa og Radiumhospitalet har vært utsatt for liknende smitte. Førsteamanuensis Sigurd Hj. From regner med at hans forskningsarbeid vil bli minst ett år forsinket. Nå skal fakultetet kjøpe inn isolatorer (kuvøser) til musene for å hindre at dette gjentar seg.

UiO stengte Web

De LO-organiserte ved Universitetet i Oslo sto stille i fem minutter mandag 2. oktober i protest mot de franske atomprøvesprengingene. Det gjorde også universitetets datamaskin, som kjører World Wide Web på Internett. Hjemmesiden til UiO var for anledningen byttet ut med en egen side mot Frankrikes atomprøver. I tillegg hadde Informasjonsavdelingen lagt ut en egen side med informasjon fra UiO. Hele operasjonen var en oppfølging av kollegiets vedtak av 19. september mot de franske atomprøvesprengingene.

Pris til Per Brandtzæg

Professor Per Brandtzæg har mottatt the Acta Oto-Laryngologica Prize for fremragende forskning om immunpatologiske forhold i slimhinner i de øvre luftveier. Brandtzæg fikk overrakt 50 000 svenske kroner i Salzburg 3. september i år. Den internasjonale prisen deles ut annet hver år til medisinske forskere på området øre-nese-hals.

Forskerleilighet i Roma

Det norske institutt i Roma, som er organisert under Det historisk-filosofiske fakultet, har til disposisjon en liten hybelleilighet for forskere som av faglige grunner har behov for et opphold i Roma. Leiligheten består av et rom med kjøkkenkrok og mulighet for to sengeplasser, pluss bad og gang med garderobeskap. Det er anledning til å ta med ledsager, men forholdene ligger ikke til rette for å ta med barn.

Døgnpris Lire 20 000 (ca. kr. 100,-); for ledsager Lire 10 000 (ca. kr. 50,-).

Leiligheten vil fortrinnsvis bli stilt til rådighet for perioder av lengre varighet, fra 14 dager og inntil et halvt år. Forskere i ordinær fast stilling ved universitetene vil bli prioritert foran andre forskere. Ansatte ved HF-fakultetet i Oslo vil ha fortrinnsrett.

Søknadsfrist for våren 1996 er 23. oktober 1995.

Søknaden må inneholde opplysninger om stilling, institusjonstilknytning og faglig begrunnelse for oppholdet og sendes til Det norske institutt i Roma, Viale Trenta Aprile, 33, I­00153 Roma. Tlf. (095 39 6) 580.98.92. Faks (095 39 6) 588.06.04.

Kollegiet på Internett

Nå kan alle ansatte ved universitetet ta ut sakskart og protokoll fra kollegiemøtene på sin egen maskin. Papirene er nemlig tilgjengelige på Internett. Adressen er: http://www.uio.no/www-adm/kollegiet/ På Internett slipper du å lete i papirene, du kan bare bruke søkefunksjonen.

Urtehagen

Urtehagen på Blindern har sin egen brosjyre med oversikt over plantene som er i hagen. Den gir også en kort historikk om bruk av urter og en introduksjon til hva slags forskning som drives på urter i dag. Brosjyren fås hos Informasjonsavdelingen, 4. etasje i Administrasjonsbygningen, tlf. 22 85 62 55.

Forelesning i London

Førsteamanuensis Joel C. Glover ved Anatomisk institutt skal 2. november i år holde Vickers' Lecture i London. The Neonatal Society (en underavdeling av The British Physiological Society) inviterer hvert år en forsker til å holde Vickers' Lecture. Forskeren som velges har utmerket seg innen feltet utviklings- og neonatal patofysiologi. Glover er nevroembryolog og forsker på ulike aspekter ved nervesystemets utvikling.

UiO i Europa

Universitetet i Oslo søkte i april om å bli medlem av UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe). Dette er et av EUs universitetsnettverk under Europakommisjonen. Medlemskap forutsetter ikke fullt medlemskap i EU, eller at universitetet er i et EØS-land. Nå ser det ut til at UiO blir tatt opp som medlem i UNICA i januar 1996.

Jubileum

Botanisk laboratorium feirer sitt 100-årsjubileum fredag 20. oktober. Feiringen begynner klokken 09.00 med en høytidelig åpning, og avsluttes klokken 02.00 i Vitenskapsakademiets lokaler. Botanisk laboratorium ble opprettet ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1895, av professor Johan Nordal Fischer Wille.
Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere