Hvem av disse skal sitte i universitetets styre?

Uniforum 15/95
Kollegierådet har fremmet forslag om fire kandidater som eksterne representanter til Det akademiske kollegiet ved Universitetet i Oslo. Etter at Oslo kommune også har fremmet sine forslag, skal Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet velge to endelige representanter. De to representantene skal ha bakgrunn fra næringslivet og kulturlivet. Dette er kandidatene som et flertall i Kollegirådet foreslår for departementet ­ i prioritert rekkefølge. Alle fire har bekreftet at de ønsker å ta valg.

Tove Veierød

Informasjonssjef i Norsk Hydro
Bakgrunn: Cand.mag., mange år som adjunkt, statssekretær i Kultur- og vitenskapsdepartementet, statsråd i Sosialdepartementet, medlem i Nord-Norsk Kulturråd, nestleder i styret for Norsk Rikskringkasting, nestleder i Norsk kulturråd..

Borger A. Lenth

Administrerende direktør i Christiania Bank og Kreditkasse
Bakgrunn: Juridisk embetseksamen og økonomistudier. Departementsråd i Departementet for utviklingshjelp, administrerende direktør i Eksportfinans, formann i aksjonærforeningen i Norsk Hydro og styreformann i Eksportfinans.

Erik Rudeng

Museumsdirektør ved Norsk Folkemuseum.
Bakgrunn: Norsk mellomfag, engelsk grunnfag, BA i modern history. Lærer, redaksjonssjef i Aschehoug, vit.as., forskningsstipendiat, sjefsredaktør i Universitetsforlaget, daglig leder av Norsk Forum. Konsulent for Brikt Jensens program «Bokstavelig talt», styremedlem i Munchmuseets forskningsstiftelse.

Eva R.Karal

Administrerende direktør ved Teknologisk institutt
Bakgrunn: Dr.ing og dipl.ing., forsker ved SINTEF, forskningssjef for Forskning og utvikling i Statoil, markeds- og utviklingssjef i Kværner, administrerende direktør i ABB Composities A/S, styremedlem i Svensk-Norsk Industrifond, statens representant i valgkomitéen for Norsk vekst A/ S.


Uniforum 15/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere