Forskningsprisen til Dagfinn Føllesdal

Uniforum 12/95

Dagfinn Føllesdal, som er professor i filosofi, er en av verdens fremste eksperter på fenomenologen Edmund Husserl. (Foto: Gro Lien Garbo)

Universitetet i Oslos forskningspris, som er på 500 000 kroner hvert år i tre år, går i år til professor Dagfinn Føllesdal ved Filosofisk institutt.

AV MARGARETH B. BENTSEN Dagfinn Føllesdal vil bruke prisen til å styrke forskning på sine to fagområder: språkfilosofi og fenomenologi. Forskning på disse feltene pågår først og fremst på Filosofisk institutt, men også på Institutt for lingvistiske fag og Psykologisk institutt.

Føllesdal regnes som en av verdens fremste eksperter på fenomenologen Edmund Husserl. Fenomenologien er læren om menneskets opplevelse av virkeligheten.

­ Vi mennesker må kommunisere på tvers av de forskjellige perspektivene vi har på virkeligheten. Det er dette som står sentralt for meg i min forskning, sier Føllesdal og viser til at dette temaet også er bindeleddet til det andre forskningsfeltet hans, språkfilosofien.

EDMUND HUSSERL

Han forteller om Husserl som legger vekt på at vi mennesker har et subjektivt perspektiv på virkeligheten. Dette gjør at vi strukturerer det vi sanser på en bestemt måte i vår bevissthet. Hvordan vi strukturerer virkeligheten, er avhengig av vår tidligere erfaring og av hele den situasjonen vi er i. Hvert enkelt menneske legger noe av seg selv i sin tolkning av virkeligheten.

­ Vi glir etter hvert inn i rutinemessige måter å oppleve omverdenen og oss selv på. Vi er fanget i vårt perspektiv på virkeligheten. Vi er som sjømenn på skip som vi må forbedre mens vi holder det flytende. Det finnes ingen tørrdokk der vi kan komme ut av det, sier Føllesdal.

For tiden skriver han om Husserls fenomenologi. Dessuten holder han på med en bok om hvordan språklig uttrykk har betydning og fungerer i en kommunikasjonssituasjon (semantikk). Han er nettopp kommet hjem fra et symposium i Firenze der han har diskutert semantikk og semiotikk med den kjente litteraturforskeren og forfatteren Umberto Eco.

ETISK ENGASJEMENT

Føllesdal er tverrfaglig orientert. Han er blant annet opptatt av de kulturforskjellene som sosialantropologene beskriver.

­ Sosialantropologene gir oss innsikt i hvilke perspektiver forskjellige menneskegrupper har på virkeligheten. Det er viktig at de ikke blir for kulturrelativistiske og godtar alt, bare fordi det hører med til en bestemt kultur, sier han. Han nevner enkebrenning og omskjæring av kvinner som eksempler.

­ Vi kan ikke godta at enker brennes når mannen deres er død, selv om det er kulturbestemt, sier han og etterlyser den etiske innfallsvinkelen til kulturforskjellene.

Føllesdal er kjent som primus motor for Norges forskningsråds etikkprogram, som har vært en stor suksess.

­ Etterspørselen etter filosofer som kunne undervise i etikk har i de seinere årene vært enorm og kompetansen for liten. Det var derfor nødvendig å bygge opp kompetanse på dette feltet. Vi var kommet inn i en tid da det var oppstått et behov for en inngående drøfting av verdier. Årsaken til dette kan være de raske omveltningene i samfunnet, sammen med en svekkelse av de institusjonene, som tradisjonelt har stått for normer og verdier. Også framveksten av bioteknologien har vært en vesentlig årsak til den store interessen for etikk. Overfor denne nye teknologien kom tradisjonelle etiske holdninger til kort. De er blitt til i menneskets møte med mennesket, sier Føllesdal.

OGSÅ REALIST

Den 63 år gamle professoren har en mangfoldig bakgrunn. Han startet med å studere realfag, og var nesten ferdig med sitt hovedfag i matematikk da han ble tilbudt et doktorgradsstipend i filosofi ved Harvard University i USA. Han ble professor i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1967. Året etter ble han i tillegg professor ved Stanford University i USA. Siden har han delt sin arbeidskapasitet mellom de to universitetene.


Uniforum 12/95
Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere