Spennende innfallsvinkel


Foredragsholder Christina Toren var svært fornøyd med SV-fakultetets Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, som var spesielt rettet mot doktorgradsstudenter. (Foto: Ståle Skogstad)

­ Kombinasjon av forskjellige fagfelter kan gi en spennende innfallsvinkel til sosialantropologien, mener Christina Toren. Hun var en av flere internasjonale foredragsholdere på Det samfunnsvitenskapelige fakultets sommerskole «Comparative Social Science Studies» i august.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ I kurset «Cognition and Symbolism» ønsket jeg å få studentene til å lære mer om teori og metode for å kunne studere hvordan folk blir slik de er. Jeg går ut fra forhold som politikk, økonomi og religion. Jeg prøver å få en teoretisk basis for å finne ut på hvilken måte ideer skapes til hvordan dette slår seg ut i handlingsmønstre for eksempel i den politiske økonomien, forteller hun.

Christina Toren er Senior Lecturer i sosialantropologi og psykologi ved Brunel University i London. Hennes sammenliknende studier av menneskesinnet, hvor hun bruker metodikk og teori fra begge fagfeltene, har gitt henne internasjonal anerkjennelse. Hun arbeider ut fra et fenomenologisk perspektiv bygd på teorien til den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty.

­ Jeg fikk interesse for å studere menneskesinnet da jeg tok psykologi, og syntes det var naturlig å fortsette med dette innen sosialantropologien. Da jeg gjorde mitt feltarbeid på Fiji, brukte jeg metoder fra utviklingspsykologien og antropologiske metoder som deltakende observasjon, forteller hun.

Hun forklarer hvordan hun for eksempel ville studert et kristent samfunn. Foruten å snakke med småbarn, unge, voksne og eldre, følge seremonier - ville hun også studere hvordan barn skaper sine ideer over tid om Gud og religion. Å se på barnas forestillinger i forhold til de voksnes kan vise hvordan transformasjonen av ideer skjer, mener hun.

BARN NøKKELEN TIL VOKSNES LIV

Toren mener at barn ofte blir ekskludert som gode informanter innen forskning, på samme måte som kvinner har vært og ofte er det.

­ Hvilken informasjon om idéskaping kan barn gi?

­ Vi voksne tror ofte at barns forståelse er en slags lettere utgave av voksnes forståelse, men i virkeligheten kan barn vanligvis ha en helt annen forståelse. Barn legger gjerne merke til sider ved voksnes liv som vi voksne selv ikke tenker så mye over. Dermed kan vi få en mer adekvat forståelse av voksne ved å studere barn, sier Toren. Hun mener at stadig flere sosialantropologer ser verdien av å kombinere fagfelt i sin forskning.

Både hun og studentene Uniforum snakket med, var svært fornøyd med SVs sommerskole. I timene var arenaen overlatt til foredragsholderen, men i kaffepausene og lunsjen gikk diskusjonen høyt.

SV-fakultetets sommerskole hadde i år 180 deltakere fra 33 land fordelt på ni kurs. Sosialantropologi som fag deltok for første gang. Av 14 foredragsholdere var bare to kvinner.


Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere