Kollegiet blir større


Kollegierådet bestemte før sommeren at kollegiet i fremtiden skal bestå av 13 medlemmer, mens det i dag er ni. Rådets leder, dekan Bjarne Hodne opplyser at det var en diskusjon i rådet om hvorvidt en slik økning ville gå ut over effektiviteten, men at flertallet mente at en vitenskapelig institusjon må styres av et vitenskapelig flertall. Samtidig ønsket man at det teknisk-administrative personalet skulle ha to representanter, ettersom de utgjør om lag halvparten av universitetets ansatte. Når det på forhånd var avgjort at to av representantene skal være eksterne, var økningen gitt.

Kollegierådet skal i løpet av høsten komme med sitt forslag om hvem som skal være eksterne representanter. Oslo kommune skal komme med like mange forslag, og departementet skal utpeke to av dem. ­ Vi har allerede fått tips om flere interessante personer, sier Hodne. Han understreker at kollegierådet ønsker et samarbeid og en samordning med kommunen, slik at kollegiets sammensetning totalt sett kan bli best mulig.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere