Utvidet samarbeid om kommersialisering


På vegne av seg selv og kollega, professor Johan Moan ved Universitetet i Oslo, mottok forsker Kristian Berg ved Radiumhospitalet (bildet) prisen på 50 000 kroner av rektor Lucy Smith. (Foto: Ståle Skogstad)

Universitetet i Oslo og Forskningsparken AS inngikk i juni en avtale om kommersialisering av forskningsresultater med Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

AV GRO LIEN GARBO

Som et ledd i dette overrakte rektor Lucy Smith flere priser til Oslos beste forskningsprosjekter under Forskningsparkens «Åpen dag» 16. august.

Førsteprisen på 50 000 kroner gikk til forsker Kristian Berg ved Radiumhospitalet og professor Johan Moan ved Universitetet i Oslo. De to har funnet fram til et nytt prinsipp for å introdusere aktive substanser, som for eksempel legemidler, inn i levende cellekjerner. I praksis betyr dette at medisiner kan brukes mer effektivt og føre til mindre bivirkninger. Det er første gang at Universitetet i Oslo og Forskningsparken AS i samarbeid arrangerer en slik konkurranse. Av de 25 ideene som kom inn til konkurransen, var 14 fra Universitetet i Oslo.

FORNY-ØSTLANDET

Den nye avtalen mellom universitetet og Forskningsparken er en del av et større prosjekt, «Forny-Østlandet». Dette er et arbeidsprogram for samarbeid og finansiering mellom Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Oslo-miljøet, Ås-miljøet og Kjeller-miljøet. Programmet skal finne fram til kommersialiserbar forskning og har en ramme på fire år.

For Universitetet i Oslos del betyr avtalen at institusjonen skal søke å fremme 50 ideer til kommersialiserbar forskning hvert år. Forskningsparken AS har som mål å realisere tolv av disse.

IKKE LENGER TABU

­ Vår rolle som teknologiformidler har ikke vært godt nok kjent i fagmiljøene, mens de på sin side har vært for lite opptatt av kommersialisering, sa administrerende direktør i Forskningsparken AS, Svenning Torp under Åpen dag-arrangementet. ­ Kommersialisering er ikke lenger et tabuord i forskningsmiljøene, slik det var for fem år siden, hevdet Torp.

Tidligere på dagen under Blindernkonferansen sa rektor Lucy Smith at universitetets forhold til næringslivet ikke er ukomplisert. Men også hun understreket at det som mange tidligere nærmest så på som prostitusjon, nå møter mer velvilje. Dette både fordi samarbeid med næringslivet åpner for økonomiske muligheter og fordi mange ser det som fruktbart for egen forskning.

IT-INDUSTRI

Blindernkonferansen handlet i år om norsk IT-industri og dens muligheter, og administrerende direktør i Norges forskningsråd, Christian Hambro var av dem som snakket varmt for å satse på dette området, særlig fordi IT-industrien har betydning for all annen industri.

­ I en framtid der prognosene tyder på at trygdeutgiftene vil gå opp og oljeinntektene ned, er det viktig å satse på kunnskapsbasert verdiskaping, sa Hambro.

Fakta

Fagmiljøer og personer ved Universitetet i Oslo som har ideer de mener kan egne seg for kommersialisering, kan kontakte førstekonsulent Jorun Pedersen i Forskningsadministrativ avdeling, tlf: 22 85 60 20 eller prosjektleder Johan Holst i Forskningsparken AS, tlf: 22 95 85 03.

Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere