Betinget ja fra kommunen


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune vil ha svar på hvem som skal betale tunnelen, før den sier ja til å ta veisaken ut av reguleringsplanen.

­ Vi vil ha klarhet i hvordan tunnelen skal finansieres før vi tar den ut av reguleringsplanen, ellers vil tunnelplanene aldri kunne realiseres, sier avdelingsdirektør Tor Langaard i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han mener at det er viktig at reguleringsplanen for Blindern-området blir en helhetlig plan. Det har vært for mye stykkevis utbygging i området.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet to alternative løsninger, én der tunnelen tas ut og én der den ikke tas ut. Nå går forslagene til de politiske organene: først byrådet, så byutviklingskomiteen og til slutt bystyret som fatter vedtak. Innen dette vedtaket fattes, bør staten og kommunen i så fall komme overens om en gjennomføringsmodell. Hvis de klarer dette i løpet av høstens budsjettbehandling, vil det planlagte tidsskjemaet for reguleringsplanen for Blindern-området holde.

LANG TUNNEL PÅ NY

­ Utbyggingen i Gaustadbekkdalen har ført til stor trafikkøkning. Det haster med å finne en løsning for veisystemet på og rundt Blindern, sier Langaard.

Etter at det har vært samtaler mellom stat og kommune, har den lange tunnelløsningen fra Kirkeveien, under Sognsveien til Vestgrensa, nå kommet på bordet igjen. Statsbygg har tatt den med som et aktuelt alternativ. Nå skal den utredes nærmere. Det er denne løsningen som Universitetet i Oslo går inn for.


Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere