UiO i Europa: utfordringer og muligheter

Hittil har det vært mest dokumenter og prat; nå skal det handles! Det er duket for et solid internasjonalt forskningssamarbeid ved universitetet.

Men først en oppsummering av forhistorien: Med Lisboa-strategien fra år 2000 som bakteppe foreslo EU-kommisjonen i 2001 tiltak for å øke forskermobiliteten. I 2005 kom The European Charter for Researchers og The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, kalt C&C (www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter). NFR sluttet seg i prinsipp til C&C i 2006 –UHR i 2007 – og skriver til EU-kommisjonen om “our intention to engage in this transnational effort to improve the conditions for researchers throughout Europe, promote ... mobility of researchers”. Og NFR er “glad to announce that most of the issues included are already implemented in Norway”.

Nåvel, ingen av forskningsinstitusjonene våre hadde inntil nylig signert C&C, som til sammen inneholder 40 spesifiserte mål. Og de fleste ansatte ved UiO har vel knapt hørt om C&C. Det samme er i minst like stor grad tilfellet i andre EU/EØS-land. Dette fant EU-kommisjonen ut. I år har derfor ting begynt å skje. Et UHR-nedsatt nasjonalt utvalg har gjennomført en avviksanalyse av C&C. Det er riktig at vi oppfyller de fleste kravene, men det er også prinsipper vi ikke når opp til – dessuten noen få som utvalget mener vi bør la være å ta til følge. Medio november i år signerte NFR, og like etterpå NTNU, en Human Resource Strategy for Researchers som sikter mot å iverksette C&C, utarbeide en handlings- og tidsplan og slutte seg til en evalueringsprosedyre for gjennomføringen. Dette kan nok også UiO trygt gjøre, med noen av de forbehold som ligger i avviksanalysen (og som EU-kommisjonen nok vil godta). En slik tilslutning til HR-strategien vil UiO kunne flagge som en merkevare på weben.

Andre mobilitetstiltak: Norge er med i et omfattende C&C Promoters’ Network i Europa. Ledige forskerstillinger annonseres i EURAXESS – Researchers in Motion, der man dessuten kan finne hjelp med praktisk planlegging av utenlandsbesøk, etc. UiO er også i ferd med å gjennomføre tiltak fra rapporten Internasjonal forskning i fokus. Styrking av UiOs mottakstjenester for utenlandske forskere. UHR sammen med NFR kommer til å arrangere et seminar om C&C og Euraxess tidlig neste år. Men det er mer: Ved at EU-kommisjonens forslag om Better careers and more mobility: A European partnership for researchers ble vedtatt, vil en norsk handlingsplan legges frem i første del av 2009, der målet er å gjennomføre tiltak innen utløpet av 2010 på følgende områder: (i) åpen rekruttering til stillinger, (ii) sosiale velferdsordninger og pensjonssystemer for forskere som ansettes på tvers av landegrenser, (iii) attraktive ansettelses- og arbeidsforhold og (iv) forskerutdanning og forskernes ferdigheter og erfaringsgrunnlag.

Våre internasjonaliseringsmål fra Strategisk plan 2005–09 kan sannelig bli fulgt opp av diverse, konkrete tiltak!


 


 

Av Haakon Breien Benestad
Publisert 9. des. 2008 12:12 - Sist endret 2. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere