DEBATT: Svein Stølen og Mette Halskov Hansen forsvarer Equinor-avtale

Vi mener avtalen med Equinor er riktig i en tid hvor det er stort behov for økt forskningsinnsats knyttet til fornybar energi og omstilling.

Bilde av et vindmøller til havs

HAVVIND: Utenfor Skottland satser Equinor på havvind. Bildet er fra verdens største havvindanlegg HyWind som opereres av Equinor. 

Foto: Michal Wachucik/Equinor

FNs seneste klimarapport etterlater ingen tvil om alvoret i klima- og miljøkrisen. Det er «moralsk og økonomisk galskap» å investere i ny infrastruktur for fossilt brensel, sa FNs generalsekretær Guterres nylig. Pilene peker mot Norge hvor vi i ubehagelig stor grad er avhengige av inntekter fra olje og gass. Mer enn 20% av den norske statens inntekter, og 50% av eksporten, er fra petroleumssektoren (norskpetroleum.no).

Både staten, statlige bedrifter som Equinor, og en lang rekke private bedrifter og finansinstitusjoner i Norge står midt i en krevende omstillingsprosess. Som universitet må vi bidra. Vi trenger forskning innen tema som fornybar energi, sirkulær økonomi, klimarett og klimarettferdighet, for å nevne noen få områder, og vi trenger samarbeid med privat og offentlig sektor.

UiO inngår til enhver tid i en rekke forskningsprosjekter med eksterne aktører. Samarbeidet kan være finansiert gjennom Forskningsrådet eller EUs rammeprogram eller direkte av privat eller offentlig sektor. Avtalene skal alltid sikre akademisk frihet og baseres på et tydelig ønske fra forskermiljøene involvert. Det gjelder også avtalen UiO har med Equinor. Den gjeldende avtalen ble inngått i 2019 og varer frem til 2023.

Avtalen ble inngått etter grundige samtaler med deltakende fakultet og fagmiljøer, og den har bidratt til viktig forskning om fornybar energi, og juss knyttet til energispørsmål. Vi er enige med forfatterne av innlegget i at det likevel alltid er en risiko for at forskning kan misbrukes eller for at man bidrar til grønnvasking. Enhver slik avtale må vurderes nøye.

Vi mener avtalen med Equinor er riktig i en tid hvor det er stort behov for økt forskningsinnsats knyttet til fornybar energi og omstilling. Vi tror også mer generelt at det er viktig at UiOs ledelse først og fremst lar forskningsmiljøene og de lokale enhetene vurdere hvilke former for samarbeid de mener er relevant og riktig å inngå i, og at sentrale avtaler inngås i nært samråd med enhetene.

 

• Les mer om Equinor-avtalen:

Derfor må  vi ha fossilfri forskning ved UiO

UiOs energiforskning og avtalen med Equinor

 

Emneord: Klima. Miljøpolitikk Av rektor Svein Stølen og viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo
Publisert 20. apr. 2022 07:52 - Sist endra 11. mai 2022 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere