Én søker til stillingen som forskningsombud

Søkerlisten til stillingen som forskningsombud for OUS, Ahus og Klinmed inneholder bare ett navn. Se hvem som har søkt.

LAVTERSKELTILBUD: Ombudets oppgave er ifølge utlysningsteksten å være rådgiver for ansatte, herunder forskere og ledere, som har behov for å drøfte forskningsetiske problemstillinger og konflikter.

Foto: Mahlum

Vervet som forskningsombud for Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og UiOs Institutt for klinisk medisin har vært lyst ut internt med søknadsfrist 1. desember.

Nå foreligger søkerlisten. Den teller én søker.

Lavterskeltilbud

Etter at tidligere forskningsombud Peter Kierulf sluttet i 2017 etter ni år i stillingen, har de ansatte ved OUS, Ahus og Institutt for klinisk medisin på UiO stått uten et slikt ombud. Nå er stillingen gjenopprettet som et toårig verv tilsvarende en 20 prosent stilling.

Ombudets oppgave er ifølge utlysningsteksten å være rådgiver for ansatte, herunder forskere og ledere, som har behov for å drøfte forskningsetiske problemstillinger og konflikter. Ombudet skal bidra til at forskningsetiske saker løses så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå i organisasjonen, og der den har sin tilhørighet. 

Det er stilt krav til at søkerne har eller har hatt ansettelse i kombinert stilling ved Institutt for klinisk medisin, UiO og OUS eller Ahus.

ENESTE SØKER: Professor emeritus Tom Øresland 
Foto: UiO

Har sett behovet for et ombud

Den eneste søkeren til vervet er professor emeritus Tom Øresland (71). Ifølge et lengre intervju på Klinmeds nettsider er han regnet som en av verdens fremste eksperter innen tarmkirurgi. Etter en lang karriere i Sverige kom Øresland til Ahus i 2007 og har også bakgrunn som nestleder ved Klinmed.

Øresland forteller til Uniforum at han gjennom sin karriere har sett behovet for et forskningsombud:

– Dette vervet er interessant og spennende, dog med mulighet for krevende utfordringer. Ombudets hovedsakelige oppgave ser jeg som å bidra til å løse problemer og konflikter før de vokser seg altfor store, skriver Øresland i en e-post og fortsetter:

– Jeg har lang fartstid som forsker og kliniker og har derav sett at universitetet og universitetssykehusenes forskere og ledere har behov for et uavhengig lavterskeltilbud som forskningsombudet er tenkt å være. Så er det opp til de som eventuelt skal ansette meg å avgjøre om mine kvalifikasjoner er gode nok.

Videre prosess 

Det medisinske fakultet opplyser til Uniforum at «Det vil bli avholdt intervju med aktuell søker i begynnelsen av januar 2021».

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 10. des. 2020 14:27 - Sist endra 11. des. 2020 09:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere