UiO-forsker får millionstøtte for å undersøke om nesespray kan hjelpe autister sosialt

Seniorforsker Daniel Quintana ved Psykologisk insitutt på UiO har blitt tildelt en fireårig støtte på tilsammen 5,075 millioner kroner til å forske på effekten av medisin gitt intranasalt for å bedre sosiale ferdigheter hos ungdom med autismespektrumdiagnoser (ASD).

Portrett av en smilende mann

FÅR MILLIONSTØTTE: – Jeg er glad for å ha blitt tildelt denne støtten fra Kavlifondet,sier seniorforsker Daniel Quintana på Psykologisk institutt ved UiO. 

Foto: Maria Bedsvaag /UiO

Kan nesespray hjelpe autister sosialt? Det skal en lovende studie på en ny type autismebehandling, som skal gjennomføres ved Psykologisk institutt, UiO, gi svaret på. Prosjektet er nå tildelt 5,075 millioner kroner fra Kavlifondet.

. – Jeg er glad for å ha blitt tildelt denne støtten fra Kavlifondet, da dette vil fasilitere en klinisk studie av gullstandard som vil bidra til å avdekke potensialet i intranasal oxytocinbehandling for ungdom med autisme, sier Dr. Daniel Quintana i en felles pressemelding fra Psykologisk instiutt på UiO og Kavlifondet. 

– Imponert

– Vi i Kavlifondet er veldig glade for at vi kan gi støtte til dette viktige prosjektet. Prosjektet vil gi kunnskap om effekten av langvarig oxytocinbehandling på sosiale ferdigheter hos ungdom med autismespektrumforstyrrelse, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Både fagfellene som har vurdert søknadene og vi som administrerer programmet er imponert over prosjektet og prosjektgruppens kompetanse. Prosjektet er ambisiøst, designet holder høyeste kvalitet og tiltaket er innovativt, forteller seniorrådgiver i Kavlifondets program for helseforskning, Ida Charlotte Svege.

Finnes ingen metode i dag

I pressemeldingen går det fram at ASD kjennetegnes gjennom nedsatt funksjonsevne i sosial interaksjon og kommunikasjon og begrenset utvalg aktiviteter. Disse funksjonsnedsettelsene kan påvirke kvaliteten på hverdagslivet, interpersonlige forhold, og arbeidsmuligheter for mennesker med autisme. I dag finnes det ingen effektiv og generaliserbar metode for å avhjelpe manglende sosiale ferdigheter. Økende bevis demonstrerer den kritiske betydningen av neuropeptid oxytocin i utviklingen og opprettholdelsen av ASD, på grunn av dets rolle i sosial atferd og læringsprosesser, heter det i pressemeldingen.

Fortsatt mangelfull kunnskap om langvarig effekt

Oxytocin er naturlig produsert i hjernen, men en syntetisk nesesprayversjon av oxytocin kan brukes til å øke oxytocinnivåene. Innledende funn fra Dr. Quintana og andre har vist at et enkelt inntak av oxytocin som nesespray kan forbedre hvordan mennesker med autisme prosesserer sosial informasjon. Mens disse resultatene er lovende, er den komplette forståelsen av effekten av langvarig oxytocinbehandling innen ASD mangelfull.

Samarbeid mellom flere forskningsmiljø

For å adressere dette kritiske kunnskapshullet skal Dr. Quintana, som er seniorforsker ved Universitetet i Oslo (UiO), lede en storskala studie av langvarig bruk av oxytocin i nesesprayform hos ungdom med autisme. Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være vertsinstitusjon for prosjektet, i nært samarbeid med KG Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser (UiO) og Norsk senter for forskning på mentale 2 lidelser (UiO). Forskningsteamet vil også samarbeide med brukerrepresentanter fra Autismeforeningen i Norge, som vil bidra med sin ekspertise i alle faser av forskningsprosjektet.

Flere kvinner deltar

Dr. Quintana legger til at prosjektet adresserer en begrensning innen mesteparten av all forskning på intranasal oxytocin:

– Kvinner er vanligvis ekskludert fra intranasal oxytocin-forskning, på tross av det faktum at rundt én av fire unge med autisme er kvinner. Å inkludere kvinnelige deltagere betyr at resultatene fra denne studien kan bli generalisert til en større populasjon av mennesker med autisme.

– Stort behov for bedre behandling

Professor Ole A. Andreassen, direktør ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) sier:

– Vi er svært fornøyde med at tidligere funn fra senteret for fremragende forskning, NORMENT, nå blir brukt i en klinisk intervensjon for å utvikle nye behandlinger. Det er et stort behov for bedre behandling av autisme, og midler som muliggjør forskning på effektene av oxytocin i en randomisert studie vil være en god mulighet for å oppnå dette.

– I tillegg til sosial adferd vil prosjektet også undersøke effektene av intranasal oxytocin i repetetiv adferd, som er et karakteristisk trekk ved ASD. Sammenlagt har dette prosjektet potensialet til å forbedre klinisk praksis for ungdom med ASD, sier Dr. Terje Nærland, direktør ved KB Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser. Rekruttering til prosjektet er forventet å starte i august 2021

Emneord: Psykologi, Forskning
Publisert 11. nov. 2020 16:54 - Sist endra 11. nov. 2020 16:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere