Sannsynligvis slutt med gratis parkering på UiO

Med sin nye mobilitetsplan ønsker universitetet å bli mer miljøvennlige. Som del av dette skal det tilrettelegges for mer sykling, og mindre bruk av bil. Da kan gratisparkeringen ryke. 

Stor parkeringsplass med mange biler.

MINDRE AV DETTE: UiO ønsker å bidra til å redusere biltrafikken i hovedstaden, og ser  på muligheten for å innføre betalingsløsninger for parkering ved universitetet.

Foto: Ola Gamst Sæther

Universitetet skriver at de nå ser på muligheten for innføring av betalingsløsninger for sine 1556 parkeringsplasser for studenter og ansatte. Planen er at det skal være forskjellige satser for ulike kjøretøy, og fossilfrie kjøretøy skal betale mindre enn resten. 

Mobilitetsplanen er et ledd i en større klimastrategi som UiO sier de skal lansere i midten av neste år. Den skal inneholde tydelige klimamål fram mot 2030.

– Må gjøres unntak

Fagforeningene Uniforum har snakket med stiller seg positive til miljøtiltak, men understreker at ikke alle ansatte kan bli skjært over én kam når satsene skal bestemmes.

–Vi er absolutt positive til å bidra til å lette belastningen av fossile kjøretøy, sier Tina Næss, som er hovedtillitsvalgt for Akademikerne på UiO. 

– Men vi mener at intern mobilitet på universitetet også bør ha en tydelig plass i planen.

Med det viser hun til at det for eksempel er mange ansatte som har kontorplass andre steder enn på Blindern, men som allikevel må til campus flere ganger i uken i jobbsammenheng.

– Kan slå skjevt ut

Natalia Zubillaga, som er UiO-ansattes hovedtillitsvalgt i NTL, er også positiv til miljøvennlige tiltak, men frykter at ordningen kan bli usosial.

– NTL har lenge vært en offensiv stemme i klimakampen og er er positive til tiltak som kan føre til at flere ansatte kan gå over til kollektiv transport og sykling. UiO som en stor virksomhet kan jo med denne type tiltak ha stor påvirkning, både på prinsipielt plan, men også mer konkret og gjøre en merkbar forskjell ved å bidra til å redusere utslipp fra kjøretøy, sier hun, og legger til: 

– Det er ikke til å legge skjul på at det er et gode som man mister, men vi ansatte må også gjøre det vi kan. 

Hun mener imidlertid at dette ikke bare handler om individuelle valg, og at det må tas hensyn til at det er vesentlige forskjeller i inntekten og reiseavstanden til jobb blant de syv tusen ansatte på universitetet. 

– Samtidig er det viktig at man også ser nøye på hvordan disse tiltakene slår ut. De kan slå ut skjevt, ved at noen ikke har så stor fleksibilitet i arbeidstiden, bor langt unna eller kan trenge tilrettelegging. Det kan for eksempel gjelde ansatte som er lavtlønnede eller har lang reisevei, sier hun.

Tall fra SSB viser for eksempel at det er langt flere elbileiere blant de rikeste husholdningene enn det er i husholdninger med lav inntekt.

– Det er ikke like enkelt for alle, og det henger ofte sammen med økonomi og hvordan livet ser ut generelt, sier hun.

Vil vente til pandemien er under kontroll

Universitetet sier de har en løpende dialog med ansatte og studenter, og har allerede gjort en rekke endringer etter tilbakemeldinger de har mottatt i prosessen, som blant annet gjelder ansatte med små barn og personer med redusert mobilitet.

«Den endelige planen skal kobles tydelig til personalpolitikken, men vi iverksetter ikke ny politikk før koronasituasjonen er under kontroll», skriver rektor Svein Stølen på sin blogg.

– Mobilitetsplanen skal behandles i løpet av vårsemesteret, skriver UiO i en e-post til Uniforum.

Av Knut Anders Finnset
Publisert 17. nov. 2020 15:15 - Sist endra 17. nov. 2020 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere